Geen akkoord en geen eindbod cao Bereide Verf- en Drukinkt Industrie

Er is geen akkoord bereikt met werkgevers in de bereide Verf- en Drukinkt Industrie en zij willen ook geen eindbod doen. Daarom gaan we nog één laatste poging doen om tot een akkoord te komen.

Onze voorstellen genegeerd

We zijn de onderhandelingen ingegaan met een voorstellenbrief voor een nieuwe cao. Belangrijke wensen hieruit zijn: structureel behoud van koopkracht, een vitaliteitspact waardoor oudere werknemers ontzien worden en langer door kunnen werken en een RVU regeling waardoor mensen die zwaar werk doen 3 jaar voor hun AOW leeftijd ontslag mogen nemen en in ruil drie jaar lang iedere maand de aow voor alleenstaanden betaalt krijgen door hun werkgever. De werkgevers willen echter maar heel weinig.

Alternatief van werkgevers

Werkgevers bieden:
 • Een afspraak dat werken in deze sector tot de aow gerechtigde leeftijd, alleen plaatsvindt obv een contract bij de werkgever of een uitzendovereenkomst. Dispensatie aanvragen is mogelijk bij partijen.
 • Een flexregeling waarbij werkgevers gedurende 4 weken 9 uur per dag en gedurende 4 weken 7 uur per dag medewerkers mogen laten werken. Daarbij gelden wel voorwaarden:
  - binnen dagvenster
  - tijden in overleg met betrokken werknemers (dat betekent dat je het samen eens moet worden)
  - 1 week van te voren aankondigingen
  - eventueel negatief urensaldo aan het einde van het kalenderjaar komt te vervallen
 • Een loonstijging van 90 euro bruto per maand en een eenmalige uitkering van 200 euro. Dat is minder dan de inflatiecompensatie.

Probleem

Eis was structureel koopkrachtbehoud, of eenmalig koopkrachtbehoud met een kleine plus. Werkgevers bieden geen koopkrachtbehoud en dus zeker geen plus. En geven bovendien aan dat ze dat ook niet kunnen betalen. Eigenlijk zitten werkgevers met hetzelfde probleem als werknemers: alles is duurder geworden…Maar wij zijn van mening dat werkgevers meer mogelijkheden hebben om dat probleem op te vangen dan individuele werknemers.

Reiskostenregeling

Daarom hebben we gesteld dat we in ieder geval óók een reiskostenvergoeding van 19 cent voor alle gereden kilometers woon-werk verkeer willen, zodat je naar je werk kunt blijven komen.

Geen eindbod

Werkgevers gaan onderling overleggen en nader bekijken of een reiskostenregeling mogelijk is, maar hebben op voorhand al laten weten dat ze dan de eenmalige uitkering van 200 euro intrekken. Wij hebben werkgevers gemeld dat hun cao bod te mager is en aangegeven dat we niet zoveel ruimte zien om verder te onderhandelen als er niet meer mogelijk wordt. Werkgevers hebben aangegeven dat zij geen eindbod willen uitbrengen en op 12 april verder willen praten.

Wat vind jij?

Wat wij vinden is duidelijk: dit aanbod is krap en zonder reiskostenregeling of de eenmalige uitkering veel te krap. Maar of we aan tafel nog tot een beter resultaat gaan komen is zeer de vraag.

Daarom is het tijd dat jij ons laat weten wat jij van dit alles vindt. Moeten we meer begrip hebben voor de lastige positie van jouw werkgever of moeten we voet bij stuk houden? En wat doe jij vervolgens als het mis loopt aan de cao tafel? Kom jij dan in beweging of niet? Lastige vragen, maar wel belangrijke vragen op dit moment. Jouw antwoord is noodzakelijk. Stuur je reactie naar m.denheijer@cnvvakmensen.nl

Horen we niets van je, dan gaan we er vanuit dat je het voorstel van je werkgever goed genoeg vindt...

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is nieuws over de cao te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen.

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het mij weten via onderstaande contactgegevens.

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 / E m.denheijer@cnvvakmensen.nl