Al het nieuws

Cao Bereide Verf- en Drukinktindustrie: stem over het eindbod van werkgevers

Op 12 april jl. was de vierde onderhandelingsronde voor een nieuwe cao voor de Bereide Verf- en Drukinktindustrie (VDI). Van verder praten was geen sprake. Werkgevers legden al snel een eindbod op tafel waar wij niet blij van worden. Het duurde tot 29 april voordat we het eindbod op papier ontvingen van de werkgevers. Daarom leggen we -nu pas- dit niet-onderhandelbare bod van werkgevers aan je voor.

Wat is een eindbod

Hoe zat het ook al weer met een eindbod? Nou eigenlijk heel simpel: een onderhandelingspartij doet een eindbod, als ze klaar is met onderhandelen. Het is een bod waar niet meer over te praten valt.

Inhoud eindbod werkgevers (zie volledig eindbod in bijlage)

  • Een cao met een looptijd van 13 maanden, dus van 1 april 2022 tot 1 mei 2023
  • Een loonsverhoging van 100 euro bruto per maand (structureel)
  • Een reiskostenregeling woon-werkverkeer: tussen de 10 en 30 km à 19 cent per kilometer (verhuis je van je werk weg, dan houd je de oude -lagere- reiskostenvergoeding)
  • 1x per 3 jaar de mogelijkheid om je PKB in te zetten voor de aanschaf van een fiets, waarbij 1000 euro via de werkkostenregeling verrekend kan worden (bruto voor netto)
  • Verlengen regeling 3e WW jaar
  • Regeling flexibel werken: 4 weken per jaar plus of min 1 uur per dag werken (dus 7 of 9 uur). Wijziging in werktijd wordt een week van te voren gemeld, als er aan het eind van het jaar een negatief urensaldo is ontstaan, komt dit te vervallen.
  • Werkgeversbijdrage voor vakbonden, vakbondscontributie bruto voor netto betalen en enkele tekstuele wijzigingen die zorgen voor een betere leesbaarheid

Voor werknemers in de laagste loonschalen is dat een loonsverhoging van 4,9% en dat is niet slecht. Voor werknemers in de hoogste loonschalen komt diezelfde 100 euro neer op een kleine 3%. Het probleem zit ‘m natuurlijk in de inflatie. In 2021 was die gemiddeld 2,7%, maar in het eerste kwartaal van dit jaar is de gemiddelde inflatie al opgelopen tot 7,2%. Voor de voorgestelde looptijd van deze cao komt de gemiddelde inflatie daarmee op 4,08%. Dus dit eindbod levert niet iedereen koopkrachtbehoud op.

Oordeel vakbonden

Vakbonden leggen dit eindbod van werkgevers negatief aan je voor.

De voorgestelde loonstijging compenseert wel de inflatie van 2021, maar niet die van 2022 voor de maanden dat de cao voortduurt in 2023. De reiskostenregeling is erg beperkt, maar de mogelijkheid om een fiets te kopen waarbij je 1000 euro bruto voor netto kunt inzetten, is wel weer fijn. Het derde WW jaar is allang geregeld en getekend, dus dat telt niet mee voor dit akkoord. En de regeling flexibel werken is vooral prettig voor je werkgever.
Alhoewel we begrijpen dat het moeilijke tijden zijn voor werknemer EN werkgever, vinden we alles bij elkaar dat dit eindbod weinig blijk geeft van waardering voor werknemers in deze sector.

TEGEN STEMMEN IS NIET GRATIS

TEGEN stemmen levert je namelijk géén betere cao op. Alleen collectieve actie bied je nu nog een kans op een betere cao. Dus als je het met ons eens bent en je dit eindbod onvoldoende vindt, dan roepen we je niet alleen op om tegen te stemmen, maar ook om actie met ons te voeren om zo een betere afspraak af te dwingen.

Stem je wel tegen, maar wil je géén actievoeren, dan zeg je eigenlijk dat de cao mag ophouden te bestaan. Als de meerderheid van de leden het met je eens is, dan mogen vakbonden NIET tekenen, maar is er ook geen druk op werkgevers om met een beter bod te komen.
Besluit de meerderheid echter om dit eindbod toch te accepteren, dan zullen we overgaan tot ondertekeningen.

Online bijeenkomst

Als je vragen hebt over het eindbod van je werkgever, over actievoeren, of over andere aan de cao gerelateerde zaken, dan nodigen we je uit om die te stellen tijdens onze online bijeenkomst:

Maandag 9 mei van 19:00 tot 20:00 uur via: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

(als je de nieuwsbrief vanaf papier leest: stuur even een mailtje aan m.denheijer@cnvvakmensen.nl, dan mail ik je de link voor de vergadering)

Stemmen

Je kan je stem uitbrengen tot en met 22 mei as. Klik op de volgende link om naar de stemming te gaan: stemknop

We laten je na 23 mei via een nieuwe nieuwsbrief weten wat de uitslag van de stemming is geweest.

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is nieuws over de cao te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen.

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het mij weten via onderstaande contactgegevens.

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 / E m.denheijer@cnvvakmensen.nl

Downloads