Al het nieuws

Update cao-onderhandelingen Ashland Zwijndrecht

Wegens corona en de maatregelen eromheen is geen normale onderhandelingsronde mogelijk geweest om te komen tot een nieuwe cao.

In de wandelgangen vernamen wij dat veel werknemers en dus ook leden, akkoord wilden gaan met slechts een loonsverhoging. Na schriftelijk onderzoek onder onze leden is inderdaad gebleken dat een meerderheid hier geen bezwaar tegen heeft.

Dit betekent dat wij ingezet hebben op alleen een loonsverhoging met als gevolg, dat over een onderwerp als duurzame inzetbaarheid dit jaar geen beslissingen meer worden genomen. Een onderzoek naar hoe we dit vorm kunnen gaan geven wordt in het najaar wel hervat.

De kadergroep van CNV en FNV leden is inmiddels akkoord met het voornemen om het voorstel met een positief advies onder de leden uit te zetten.

De volgende stap is nu de leden formeel te laten stemmen over het voorstel van Ashland. Dit omvat een cao voor een jaar met een structurele loonsverhoging van 3,1%.

We verzoeken jullie vóór vrijdag 3 juli via deze link te laten weten of jullie akkoord zijn met het voorstel, dat in de bijlage is bijgevoegd.
Wanneer je deze nieuwsbrief per post ontvangt, dan kan je stemmen door https://bit.ly/3gdqIk3 in je browser in te typen.

Mede namens de kaderleden,

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 29 52 56
E: p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Downloads