Al het nieuws

Stand van zaken bij Ashland Industries

Al sinds 11 maart jl. zijn er veiligheidsmaatregelen vanwege Covid-19 van toepassing in Nederland. Deze maatregelen zorgen voor uitstel van afspraken in onze agenda’s. Zo ook voor de cao-onderhandelingen.

Situatie door corona
Zoals je hebt gemerkt zijn de cao-onderhandelingen niet van start gegaan als ook de werkgroep duurzame inzetbaarheid niet kon worden georganiseerd in deze corona situatie.

Het onderwerp duurzame inzetbaarheid is een belangrijk onderwerp voor jouw toekomst. We willen als CNV Vakmensen dit niet simpel af doen met een principe- afspraak. Er zal een werkgroep moeten komen om een en ander te kunnen bespreken en de leden/werknemers moeten daarin kunnen participeren. Gedurende de situatie van corona is dit niet haalbaar of verstandig.

Cao-onderhandelingen
31 mei 2020 eindigt de looptijd van de cao bij Ashland Industries. Zoals je gebruikelijk gewend bent startten we voorheen voortijdig met het ophalen van de voorstellen bij onze leden. We konden geen ledenvergaderingen houden, dus alles is uitgesteld. Het loopt allemaal anders en zullen we daarom moeten bekijken hoe verder. Intussen is het al eind mei 2020. Uiteraard zal de cao nawerking hebben en gelden daarmee de afspraken uit de cao ook vanaf juni.

Naast de RIVM- maatregelen heeft ook CNV Vakmensen maatregelen afgekondigd aan haar werknemers en kaderleden om de (kader)leden te beschermen. Daarom is een fysieke bijeenkomst plannen voorlopig niet mogelijk. Zodra wij vanuit CNV Vakmensen het verantwoord vinden om weer in groepen aan tafel te kunnen zitten of in een ruimte, dan zullen wij jou daarover berichten. Tot dat moment stellen we gesprekken met leden alsook met werkgever uit. Houd je e-mail in de gaten. Zodra we nieuws hebben, word je daarover bericht.

Bij vragen kun je de kaderleden Marion Boer en/of Rodney Lagendijk benaderen op de werkvloer.
Blijf gezond voor jezelf en je naasten!

Namens Peter Vlaming,
Fadua Toufik (waarneming)
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90
E:  f.toufik@cnvvakmensen.nl