Al het nieuws

Stand van zaken Ashland Industries Nederland BV

Vanwege familieomstandigheden stuur ik jullie deze nieuwsbrief later dan gewenst. Toch vraag ik nu alsnog jullie aandacht voor het volgende. De cao is thans afgelopen. De vraag is hoe nu verder?
Wij hebben vernomen dat leden graag een loonsverhoging willen. Andere onderwerpen zoals duurzame inzetbaarheid zijn dan echter gedurende de looptijd van de nieuwe cao niet meer bespreekbaar.

In meerderheid zou de wens om alleen een loonsverhoging af te spreken leven bij de leden van beide bonden. Zeker is dit echter nog niet. Die zekerheid kun je alleen krijgen door via stemming na te gaan of dit werkelijk zo is. Natuurlijk zijn wij ook ik van mening, dat een vakvereniging na moet streven wat de leden willen.

Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat er ook leden kunnen zijn, die duurzame inzetbaarheid wel een thema vinden waarover op korte termijn gesproken dient te worden. Dit kan afhangen van de persoonlijke situatie waarin collega’s van jullie kunnen verkeren. Iemand die enorme werkdruk ervaart, kan alleen een loonsverhoging vanuit een heel ander perspectief bekijken.

Ik vind dan ook dat we hier zorgvuldig mee om moeten gaan en wil van de leden van CNV Vakmensen weten of deze inderdaad in meerderheid vinden, dat duurzame inzetbaarheid voor de komende cao periode geen te bespreken onderwerp hoeft te zijn.

Ik wil jullie vragen je mening uiterlijk vrijdag 12 juni voor 12.00 uur kenbaar te maken. Klik hier om je mening te geven. Ontvang je deze nieuwsbrief per post ga dan naar https://q.crowdtech.com/FyHbmHSWcU2GRJRiiGYopQ

Mede namens de kaderleden Marion Boer, Rodney Lagendijk en Michael Stufkens,

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 29 52 56
E: p.vlaming@cnvvakmensen.nl