Al het nieuws

CNV leden werkzaam bij Ashland Industries

Vanwege familieomstandigheden is collega Nurettin Altundal tijdens dit overleg niet aanwezig geweest.

Omdat we er waarde aan hechten dat alle leden gelijktijdig geinformeerd worden ontvangen leden van beide bonden deze brief.
Vanmiddag hebben bonden en ondernemingsraad met elkaar gesproken.

De ondernemingsraad heeft vanmorgen opnieuw een gesprek gehad met de bedrijfsleiding. De gesprekken, of men gehoor moet geven aan de opgelegde bezuinigingen en zo ja de wijze waarop lopen voortvarend. Het zijn moeilijke beslissingen die genomen moeten worden, de ondernemingsraad stelt plannen zo mogelijk bij, zodat de schade voor de plant zo klein mogelijk is en het bedrijf sterk blijft.

De ondernemingsraad neemt in haar advies mee dat er pas een officieel antwoord op de adviesvraag komt nadat er een sociaalplan is afgesloten.
Bonden gaan onderhandelen voor een sociaalplan, het sociaalplan met afloop 31 december 2019 is hierbij het uitgangspunt.

Indien u als lid het niet eens bent met de start van deze onderhandelingen kunt u dit uiterlijk, dinsdag 23 februari 2021 12.00 uur, kenbaar maken via onze emailadressen.
Dit betekent wel dat u aanstuurt op een mogelijk actie-traject, de bezuinigingen afwijzen en verder geen actie willen voeren is dus geen optie! Eigenlijk ligt de beoordeling wel of niet akkoord met de bezuinigingen ook bij de ondernemingsraad.

We wensen jullie sterkte en wijsheid voor de komende tijd.

Mede namens Nurettin Altundal, Bestuurder FNV Procesindustrie

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
06 5329 5256
p.vlaming@cnvvakmensen.nl