Al het nieuws

Cao resultaat bij Ashland bereikt

Resultaat na onderhandelingen 26 oktober

Dinsdag 26 oktober hebben we opnieuw onderhandeld voor verlenging van de cao.

Ashland wilde leeftijd gerelateerde afspraken in de cao koppelen aan de AOW gerechtigde leeftijd. Dit punt is intensief besproken. Omdat jullie duidelijk hadden aangegeven dat dit niet bespreekbaar is, hebben we ons standpunt hier gehandhaafd.

Gelukkig zijn we er toch uitgekomen en is er een onderhandelingsresultaat bereikt dat in onze ogen verdedigbaar is.
De tekst van het resultaat wordt nu uitgeschreven, op korte termijn ontvangen jullie een uitnodiging voor de ledenraadpleging inclusief de tekst.

Op hoofdlijnen ziet het er als volgt uit:

  • Looptijd van 28 maanden.
  • Loonsverhoging 1 juni 2021 4,2 % en 1 oktober 2022 3,3%.
  • Er komt een tijdelijke regeling vervroegd uittreden.
  • Vitaliteit bonus van 300 bruto, op 1 januari 2022 en 1 januari 2023.
  • Aanvulling geboorteverlof van 5 weken wordt tot 90% van het geldende loon doorbetaald en 10 dagen wordt verlaagd naar 5 dagen.

Jullie vernemen spoedig meer.

Mede namens Onderhandelingsdelegatie FNV en CNV,

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 53 29 52 56
p.vlaming@cnvvakmensen.nl