Uitnodiging ledenvergaderingen: stand van zaken cao AkzoNobel

Hierbij nodigen wij jullie uit voor ledenvergaderingen in het kader van de gesprekken die op het moment plaatsvinden over de verlenging van jullie cao. Het doel is om jullie bij te praten en om het net bij jullie op te halen over het huidige verloop van die gesprekken. Lees verder voor meer informatie betreft de locaties, data en tijdstippen waarop de vergaderingen zullen plaats vinden.

Wat is er aan de hand?
Kort na de vakantie hebben vier onderhandelrondes plaatsgevonden over de verlenging van jullie cao. Dat werd ook hoog tijd, omdat die cao al sinds 1 januari jl. is verstreken. De inzet van bonden is daarbij niet anders dan die van een eerdere poging om tot een snelle cao te komen, in november 2020. Zoals jullie weten strandde die poging op een te mager loonbod van het bedrijf. Daarnaast liep de uitruil van de Rab/Ebitda uitkering tegen een vaste uitkering op niets uit: met het bod dat het bedrijf daarvoor deed, gingen jullie er welgeteld procenten op achteruit, in plaats van vooruit. Dat leek ons niet de bedoeling: eind 2020 is daarom besloten de cao onderhandelingen op te starten, wanneer daar i.v.m. Corona de gelegenheid voor zou zijn en dat was na de zomer het geval.

Hoe verlopen de gesprekken?
In één woord: moeizaam. Bij alle cao-onderhandelingen die momenteel in den lande plaatsvinden, spelen Corona en de gevolgen daarvan op de financiële prestaties van het desbetreffende bedrijf een belangrijke rol. AkzoNobel vormt daar geen uitzondering op. Afwijkend is dat jullie directie zeer terughoudend is over de financiële performance van de organisatie in Nederland. We hebben als onderhandelingsdelegatie de indruk dat er bewust een beeld wordt gecreëerd waarbij het veel slechter zou gaan als dat het daadwerkelijk gaat. Maar ook 5 weken nadat we om de cijfermatige onderbouwing daarvan hebben gevraagd, krijgen we daar geen volledig inzicht in. In ieder geval is het loonbod zoals dat is gedaan, niet in overeenstemming met hoe het met het bedrijf gaat.

Wat betekent dat concreet?
Per saldo biedt jullie directie in één van de beste jaren die het bedrijf in Nederland draait, jullie een structurele loonsverhoging van 0,0% over 2021. Voor een driejarige cao biedt het dan ook nog eens 1,5% voor 2022 en nog eens 1,5% voor 2023, welke beide ruim onder de verwachte inflatie zijn. Verder is er een éénmalige uitkering van 2,0% over 2021. Ook met de uitruil van de Rab/Ebitda schiet het niet op. In ieder geval gaan jullie er met de 8,33 % die het management daar nu voor biedt, er zeker 4% op achteruit. En dat is een veilige gok, want precieze cijfers kan of wil de directie niet geven. Onderaan de streep betekent dit alles dat jullie er met het huidig bod niet op vooruitgaan, maar fors in zouden leveren, flink meer nog zelfs dan met het bod uit november. Terwijl daar geen enkele aanleiding voor bestaat. Ter referentie: wij kennen in deze sector geen enkel bedrijf dat een structureel loonbod van 0,0% over 2021 neerlegt.

Daarom:
Graag gaan wij met jullie in gesprek over deze situatie. Ook praten we jullie dan graag bij over het Sociaal Plan dat eind dit jaar afloopt en de andere onderwerpen die momenteel op tafel liggen. Daartoe worden op onderstaande locaties en tijden ledenvergaderingen georganiseerd.

Locatie

Datum

Tijd

Ruimte

Wapenveld

25 oktober 2021

13:00 uur

Bedrijfsrestaurant

Sassenheim(2 sessies)

26 oktober 2021

13:15-13:45 en 14:00-14:30 uur

Potmolen

Groot-Ammers

27  oktober 2021

14:00

Bedrijfsrestaurant

We zie jullie graag op één van deze bijeenkomsten!

Met vriendelijke groet,


Souleiman Amallah
CNV Vakmensen
s.amallah@cnvvakmensen.nl
0620522211