Pensioen in 2021: het APF vraagt wederom om jullie keuze

Beste leden, Net als vorig jaar vragen wij rond deze tijd jullie aandacht voor jullie pensioen. Er moet namelijk een keuze worden gemaakt tussen meer premie of minder pensioen opbouwen van wegen een lagere pensioen opbouwpercentage. In de bijlage treft je de deelbare nieuwsbrief. Lees hieronder verder voor meer inhoudelijke uitleg.

Wat was er aan de hand vorig jaar?
Het bestuur van het APF meldde precies een jaar geleden dat lage rentestanden en tegenvallende beleggingsresultaten er destijds voor zorgden, dat zij voorzag dat de pensioenambitie van 1,875% voor 2020 niet waargemaakt zou kunnen worden. De premie die daar door jullie als werknemers en jullie werkgever (samen Sociale Partners) gezamenlijk voor werd betaald, was simpelweg niet toereikend. Het APF bood toen de keus om óf de premie te verhogen met 6% en het opbouwpercentage gelijk te houden, óf om het opbouwpercentage te verlagen van 1,875% naar 1,618%, bij een gelijkblijvende premie. Uiteraard hebben we jullie werkgever als Sociale Partner gevraagd of zij bereid was om een deel van die stijgende premie voor haar rekening te nemen, maar het antwoord daarop was negatief. Een grote meerderheid van de leden van aangesloten vakbonden koos er in een stemming toen voor om de premiekosten niet hoger op te laten lopen in 2020 en genoegen te nemen met een opbouwpercentage van 1,618% voor 2020.

Wat is er nu aan de hand?
Aanhoudend extreem lage rentestanden en wederom tegenvallende beleggingsresultaten, ook door Corona, maken de positie van het fonds zelfs nog iets penibeler dan vorig jaar. Het APF meldde ca. drie weken geleden dat het bij gelijkblijvende premie in 2021 de opbouwambitie zal moeten verlagen van 1,618% naar 1,495%. En net als vorig jaar wijst het bestuur erop, dat als AkzoNobel en haar medewerkers willen dat het opbouwpercentage gelijk blijft, er 2% meer pensioenpremie betaald zal moeten worden. Dat is dus ook precies de keus die we aan jullie voorleggen.

Uit berekeningen die door het pensioenfonds zijn gemaakt zou namelijk de totale premie, die nodig is om de huidige kwaliteit van de pensioenregeling overeind te houden 29,8% van de premiegrondslag bedragen. Nu is deze premie in totaal 27,8%. Dit zou dus leiden tot een verhoging van de premie voor de werknemers met 2% punt van de individuele pensioengrondslag. Onderstaand vind je een berekening wat deze hogere premie per maand bruto zou betekenen.

Verschil in premie per inkomen

   
 

Verschil per jaar bruto

Verschil per maand bruto

€ 25.000

€ 216

€ 18

€ 35.000

€ 416

€ 35

€ 45.000

€ 616

€ 51

€ 55.000

€ 816

€ 68

€ 65.000

€ 1.016

€ 85

Wat heeft dit nu te maken met het aanbod dat AkzoNobel vorige week deed?
Eigenlijk niets. Weliswaar heeft het bedrijf een bod gedaan waar het betalen van die 2% onderdeel van uitmaakt, maar financiert het dat met jullie Rab/Ebitda uitkering. Uiteraard hebben we jullie directie ook gevraagd of zij bereid is om met eígen middelen bij te springen. AkzoNobel weigert en zegt dat zij vasthoudt aan de CAO afspraak met betrekking tot het maximale percentage (22,1% van de pensioengrondslagen) dat de werkgever beschikbaar stelt voor de pensioenregeling. Ook eenmalig wenst de werkgever geen bijdrage te geven. Dit betekent dat conform de systematiek in de CAO, jullie als werknemers opdraaien voor de hogere premielasten.

Wat als jullie geen hogere premie willen betalen
In het geval dat de werknemers geen hogere premie willen betalen dan kan het pensioenfonds niet anders dan het opbouwpercentage voor 2021 te verlagen naar 1,495%. Je bouwt dan dus in 2020 0,123% punt minder pensioen op. Dit is een daling van 9,2% ten opzichte van het huidige niveau.

Maatregel geldt voor één jaar
Volgend jaar verwachten we meer duidelijkheid over wat het pensioenakkoord betekent voor onze pensioenregeling. Daarnaast heeft het fondsbestuur AkzoNobel en bonden erop gewezen dat dit nu de tweede achtereenvolgende keer is dat de ambitie te hoog gegrepen lijkt en suggereert op zoek te gaan naar een duurzame oplossing.

Stemming per mail
We horen graag van je welke keuze jouw voorkeur heeft:

  1. Ik ben vóór het handhaven van niveau en kwaliteit van de pensioenregeling. Ik ben bereid hiervoor in 2021 2% meer pensioenpremie te betalen
    of
  2. Ik ben niet bereid meer premie te betalen dan het huidige niveau en ga akkoord met een verlaagde pensioenopbouw van 1,495% voor 2021.

Mail jouw keuze tussen optie A of B naar s.amallah@cnvvakmensen.nl benoem je naam, lidmaatschap nummer en werklocatie.

Wij verzoeken jullie om uiterlijk 5 december a.s. jullie voorkeur aan te geven.

Met vriendelijke groet,

Souleiman Amallah
Bestuurder 
CNV Vakmensen
s.amallah@cnvvakmensen.nl
06-20522211

Downloads