Nieuwsbrief Aanbod AkzoNobel: sigaar uit eigen doos

Aan de CNV Vakmensen-leden werkzaam bij AkzoNobel, Beste leden, Eerder deze week hebben jullie van jullie werkgever een mededeling ontvangen over een aanbod dat zij aan de bonden heeft gedaan. Samen met de kaderleden hebben wij het voorstel bestudeerd en een reactie geformuleerd. Ook ontvangen wij veel vragen over het voorstel van leden; dit nieuwsbericht geeft antwoord op de meeste van die vragen. In de bijlage tref je de gezamenlijke nieuwsbrief van de vakbonden om met je collega's te delen.

Waarom doet AkzoNobel dit aanbod?
Vakbonden en het bedrijf zijn eerder dit jaar samen tot de conclusie gekomen, dat het momenteel niet mogelijk is om te onderhandelen over een nieuwe cao. Het niet kunnen organiseren van ledenvergaderingen, maar ook de beperkingen van het onderhandelen via Teams maken dat de onderhandelingen nu niet worden opgestart. Wel zijn voorstellenbrieven door de bonden verstuurd. In de bijlage treft u de voorstellen van CNV Vakmensen. Met het aanbod wil het bedrijf naar eigen zeggen nu “rust en zekerheid creëren in onzekere tijden.”

Wat houdt het aanbod in?
Kort gezegd stelt het bedrijf voor, om jullie Rab/Ebitda uitkering in te ruilen voor een vaste uitkering van 6% loon, een bijdrage van 2% voor het pensioen, en nog eens 1% verhoging van het loon. Daarnaast is het bereid om een aanvulling te betalen op het ouderschapsverlof en worden de salarislijnen van EB weer gelijk getrokken met die van Deco.

Dat is bij elkaar 9%, prachtig toch?
Was het maar waar. Het is ons een raadsel waarom het bedrijf jullie Rab/Ebitda uitkering gebruikt als financieringsbron voor cao-verhogingen, die het met bonden wil afspreken. Het is namelijk wel zo gebruikelijk dat een werkgever haar eigen budget hiervoor meebrengt, in plaats van dat het die uit bestaande werknemersrechten financiert. Met het huidige voorstel moeten jullie uit de Rab/Ebitda uitkering namelijk je eigen loonsverhoging betalen en ook nog een extra bijdrage doen aan het pensioenfonds. In feite gaan jullie er in totaal daarmee zelfs op achteruit, met -1% ongeveer. Een klassieke sigaar uit eigen doos. Doordat de Rab/Ebitda onderdeel uitmaakt van de pensioengrondslag, wordt deze laatste als klap op de vuurpijl ook nog eens verlaagd en hoeft het bedrijf minder premie te betalen.

-1%!?! Het gaat toch juist enorm goed?
Het heeft er alle schijn van dat de financiële performance van de Business in Nederland dit jaar zelfs ongeëvenaard is. En dat is ook logisch, half Nederland staat z’n huis te schilderen. Wij hebben jullie directie, met de onderhandelingen in aantocht, meerdere keren om inzicht gevraagd in de financiële situatie, maar tot nu toe weigert zij dat te geven. En daarom handhaven wij onze looneis op 4 á 5% en dus niet op -1%. Er zijn momenteel nu eenmaal weinig bedrijven die het zó goed doen als AkzoNobel in Nederland. Iets om alleen maar heel erg blij mee te zijn overigens.

Hoe zit dat met die 2% voor het pensioen?
Ongeveer drie weken geleden heeft het APF aan bonden en directie gemeld dat exact dezelfde situatie bestaat als vorig jaar rond het pensioen. We komen hier volgende week uitgebreider op terug en zullen jullie net als vorig jaar jullie mening vragen. Maar kort samengevat komt het erop neer, dat sociale partners voor de keus gesteld worden om óf meer pensioenpremie te gaan betalen, óf om het opbouwpercentage te verlagen. Uiteraard hebben wij jullie directie gevraagd of het bedrijf mee wil betalen aan het premietekort, zoals veel bedrijven dat doen. AkzoNobel weigert en wil dat werknemers dit probleem zelf opknappen. Om precies te zijn biedt het aan om de benodigde 2% te betalen, maar financiert dit dus uit jullie Rab/Ebitda. Een tweede sigaar uit eigen doos dus. Overigens zijn wij van mening dat het aan de werkgever is om jullie over de situatie met het APF te informeren en hebben haar daar ook op gewezen.

En nu?
Wij gaan er van uit dat jullie niet staan te trappelen om in het huidige jubeljaar een procent loon in te leveren en vinden het aanbod van AkzoNobel dan ook volstrekt ongepast. Wij zullen dat jullie directie laten weten. Er zit daarmee niets anders op dan wanneer de situatie rondom Corona dat toelaat, het reguliere cao overleg alsnog op te starten. Over het pensioen worden jullie door je werkgever geïnformeerd en door ons gepolst.

Nieuwe bestuurder CNV Vakmensen
Per 5 november heb ik, Souleiman Amallah, als bestuurder van CNV Vakmensen het stokje overgenomen van Arthur Bot. In verband met interne pakketwisselingen die ontstaan zijn door nieuwe regio indelingen, heeft CNV Vakmensen besloten dit besloten. Wij staan als vakbond voor de beste dienstverlening en daarbij zoeken wij altijd de juiset balans tussen kwaliteit en efficiëntie. Mocht je vragen hebben dan kun je mij altijd bellen of mailen via de onderstaande contactgegevens. Verder zal ik, zodra de situatie het toelaat, zo snel mogelijk de locaties bezoeken in de hoop velen van jullie persoonlijk te ontmoeten. 

Wij gaan er van uit jullie hiermee voor het moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

CNV Vakmensen
Souleiman Amallah
s.amallah@cnvvakmensen.nl
06 20 522 211

Downloads