Cao onderhandelingen Akzo Nobel van start

Afgelopen donderdag heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden met jullie directie in het kader van de verlenging van jullie cao. De eerste ronde bestaat vooral uit het verkennen van elkaars standpunten en dat was bij de bijeenkomst van vorige week niet anders. De voorstellen van CNV Vakmensen ontvang je als opfrisser voor het geheugen als bijlage bij deze update. Voor de gedetailleerde voorstellen van jullie werkgever verwijzen we naar de voorstellenbrief van jullie directie. Cruciaal onderdeel van die besprekingen is uiteraard de looncomponent. Lees verder voor meer informatie en tref in de bijlage onderaan deze nieuwsbrief voor de deelbare versie.

financiële performance
Zoals je van CNV vakmensen kunt verwachten hanteren wij geen centrale looneis. Het niveau van de loonafspraken hangt af, zoals bij elk bedrijf waar over de cao onderhandeld wordt, van de financiële performance van het bedrijf. Wij hebben jullie werkgever voorafgaand tijdig om een opgave gevraagd van de hiervoor relevante gegevens, maar deze afgelopen donderdag niet gekregen. Dat is erg onhandig, omdat dat het gesprek niet ten goede komt. Om ervoor te zorgen dat deze informatie alsnog tijdig boven water komt, is vorige week door bonden nogmaals expliciet om alle benodigde informatie verzocht. We gaan ervan uit dat jullie directie deze informatie, net als het dat in april van dit jaar deed, wél zal aanleveren.

Harmonisatie loonlijnen
Andere zaken die besproken zijn, zijn de door jullie directie gewenste harmonisatie van een aantal loonlijnen in het salarisgebouw. Het gaat daarbij om de bovenkant van cao-1 en de onderkant van de HP-cao.  Zodra we daar meer informatie over hebben, dan komt die jullie kant op. Denk daarbij aan functiecategorieën die het betreft en financiële harmonisatievoorstellen daarover van werkgeverskant. Men kon over de precieze uitwerking nog niet zoveel zeggen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat daar meer duidelijkheid over komt. 

Sociaal plan
Zeker van belang is de situatie rond het Sociaal Plan (SP). Zoals jullie weten, verloopt het huidige SP per 31/12 a.s.. Dat is een goede reden om te praten over de verlenging ervan, maar niet gelijktijdig met de gesprekken over de cao, die al op 1 januari 2021 verlopen is. Dat hebben we jullie directie in april ook al laten weten. Het heeft daarbij  bepaald niet aan bonden gelegen dat cao gesprekken pas ná de zomer werden opgestart. Voor alle duidelijkheid hebben we jullie directie gevraagd om donderdag a.s. aan te geven of zij, net als voorheen, het gesprek over SP wil aangaan zonder dat dat belast wordt met de inhoud van de cao.

Hoe nu verder?
In ieder geval ligt er een behoorlijke hoop huiswerk voor jullie directie. We zijn benieuwd naar de antwoorden op de door ons gestelde vragen: die zullen voor een belangrijk deel het verdere verloop van de gesprekken bepalen. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de uitkomst van komende donderdag.

De onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen bestaat dit jaar naast ondergetekende uit jouw collega Johan Bosch. Heb je vragen over het proces of over de inhoud? Richt je tot jouw collega of tot mij Souleiman Amllah via s.amallah@cnvvakmensen.nl of 0620522211.

Met vriendelijke groet,
Namens de onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen,


Souleiman Amallah
Bestuurder CNV Vakmensen
s.amallah@cnvvakmensen.nl
0620522211

Downloads