Update periodiek overleg met Air Products

Op dinsdag 14 februari 2023 was er een periodiek overleg tussen CNV Vakmensen, FNV en Air Products (AP). Wij kijken terug op een constructief overleg. In deze nieuwsbrief lichten wij de belangrijkste onderwerpen uit dit overleg toe.

Bedrijfsresultaten van afgelopen jaar
Het overleg begon met een toelichting vanuit AP over de bedrijfsresultaten van 2022. Jullie werkgever gaf aan dat het afgelopen jaar positief is geweest, ondanks dat niet alle doelstellingen en budgetten gehaald zijn. Ook zijn de projecten en investeringen voor 2023/2024 en de uitdagingen waar AP voor staat, aan bod gekomen.

HR gerelateerde zaken
Wij hebben de signalen die bij ons binnen zijn gekomen over de HR-afdeling besproken met jullie werkgever. De HR-afdeling is lastig te bereiken, antwoorden komen zeer laat of niet en met de salarisverwerking is het ook al een aantal keren niet goed gegaan. AP (h)erkent deze problemen en geeft aan hier oplossingen voor te zoeken.

Werven nieuw personeel
Vakbonden hebben aangegeven dat het tekort aan personeel een steeds hogere werkdruk oplevert en dat onze achterban zich hierover zorgen maakt. Het werven en behouden van nieuw personeel heeft volgens AP een hoge prioriteit. Momenteel worden er meer vacatures uitgezet dan noodzakelijk, maar door de krappe arbeidsmarkt is het lastig goed personeel te vinden.

Verlofbeperking
Jullie gaven in de ledenvergaderingen aan dat de verlofbeperking in de praktijk een verlofverbod bleek te zijn. Van de 16 weken verlofbeperking in 2023 vallen 2 weken in de schoolvakantie. AP heeft bevestigd dat het gaat om een verlofbeperking en niet een verlofverbod. AP heeft toegezegd hierover duidelijk te communiceren richting de werkvloer wat deze verlofbeperking in de praktijk inhoudt.

Wat zijn de vervolgstappen?
De huidige cao loopt tot en met 31 mei 2023. Op 8 mei 2023 starten de cao onderhandelingen. Als start van het cao traject hebben we op 9 en 15 februari ledenvergaderingen gehouden op de Botlek en Polanenpark. Met jullie input en het arbeidsvoorwaardenbeleid van de vakbonden stellen zowel CNV als FNV een voorstellenbrief op. Deze voorstellenbrieven zijn het uitgangspunt waarmee we de cao onderhandelingen in zullen gaan.

Indien jullie tussentijdse vragen of opmerkingen hebben, benader dan een van onze kaderleden of de vakbondsbestuurders. Op onze cao pagina staan de laatste nieuwsbrieven over het cao traject en kun je ook jouw vragen of opmerkingen plaatsen Cao Air Products | CNV Vakmensen

Namens de delegatie van CNV Vakmensen,

Jan van der Ree en Raymond den Hollander (kaderleden CNV Vakmensen)
en
Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl