Uitslag stemming nieuwe cao Air Products

Jullie konden tot gisteravond 23.59 uur stemmen over het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Air Products. De CNV leden hebben met een ruime meerderheid voor het onderhandelingsresultaat gestemd en zijn dus akkoord met de nieuwe cao. De meerderheid van de FNV leden heeft echter tegen gestemd. Wat betekent dit?

Naar aanleiding van de uitslag van de stemming van beide vakbonden hebben wij vandaag 12 juni met Air Products een vervolg overleg gehad. Hierin hebben wij toegelicht dat de CNV leden akkoord zijn, maar de FNV leden niet. Alle partijen hechten waarde aan een groot draagvlak voor de nieuwe cao. Daarom heeft Air Products een verbeterd bod gedaan dat als hernieuwd onderhandelingsresultaat ter stemming wordt voorgelegd aan de FNV leden. Zij kunnen tot donderdag 15 juni 12.00 uur stemmen. 

Wat is verbeterd?
Loon: oud: het was 125 euro en 5%, nieuw: dit is nu 125 euro en 5,2% geworden. Wat dit per persoon betekent, is afhankelijk van je huidige salaris. Zie de bijlage voor de nieuwe tabel. 
Verlofbeperking tijdens schoolvakanties: oud: tijdens periodiek overleg staat dit op de agenda, nieuw: in oktober 2023 zullen vakbonden, de ondernemingsraad en Air Products dit onderwerp concreet vormgeven.

Waarom kunnen alleen de FNV leden stemmen en de CNV leden niet?
Dit heeft ermee te maken dat de meerderheid van de CNV leden al akkoord is gegaan met het vorige onderhandelingsresultaat. Het hernieuwde onderhandelingsresultaat is hetzelfde resultaat, maar dan met de verbetering in het loon en de concretere afspraak over de verlofbeperking. Dit houdt in dat we dit hernieuwde onderhandelingsresultaat niet opnieuw ter stemming hoeven voor te leggen aan de CNV leden, omdat we automatisch akkoord gaan met verbeteringen. Uiteraard geldt de 125 euro en 5,2% niet alleen voor de FNV leden als zij hiermee instemmen, maar voor iedereen die onder de cao valt.

Vervolgproces
De FNV leden kunnen dus tot donderdag 12.00 uur stemmen. Als de meerderheid alsnog voorstemt, kunnen zowel CNV als FNV tekenen voor de nieuwe cao. Als de meerderheid van de FNV leden toch opnieuw tegen stemt, dan gaan de FNV leden hun eigen proces in en kunnen hier mogelijk acties uit voortkomen. Uiteindelijk zullen wij als CNV Vakmensen wel tekenen voor de nieuwe cao, omdat wij akkoord zijn, ongeacht hoe het proces er bij FNV uitziet.

In de bijlage is het hernieuwde onderhandelingsresultaat en de nieuwe tabel op basis van 125 euro en 5,2% opgenomen.

Houd het cao proces bij via: Cao Air Products | CNV Vakmensen.

Als jullie vragen of opmerkingen hebben, laat het een van ons dan vooral weten.

Namens de CNV onderhandelingsdelegatie,
Jan van der Ree en Raymond den Hollander
en
Diana Kraan
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl


Downloads

Heb je vragen aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error