Uitslag stemming eindbod Air Products

Beste leden,

Op 13 december is er een nieuwsbrief verstuurd met daarin een toelichting op het eindbod dat jullie werkgever ons heeft doen toekomen. Dit eindbod ligt op tafel, omdat jullie als vakbondsleden het ‘Resultaat van Onderhandelen’ massaal hebben afgewezen. 
De afgelopen week hebben jullie weer met grote aantallen gestemd, dit keer op het eindbod. De CNV leden zijn verdeeld. De uitslag van deze stemming is voor FNV wederom veelzeggend, ook het eindbod is zonder twijfel afgewezen.

De toelichting waarop  jullie het eindbod afwijzen is duidelijk:

  • Het loonbod is te laag
  • Jullie willen geen tweedeling tussen de huidige werknemers en nieuwe werknemers.
  • Handen af van de ontziemaatregelen.

Wij hebben jullie werkgever deze boodschap overgebracht en nogmaals aangegeven wat er moet veranderen om tot een akkoord te komen. Air Products heeft aangegeven zich te beraden op een reactie tijdens de kerstvakantie. Na de kerstvakantie (2e week van januari) zal Air Products met een reactie komen.
Wij zullen tot die tijd wachten op hun reactie en naar aanleiding van deze reactie beslissen wat de volgende stap moet zijn.

Voor nu wens ik, namens CNV Vakmensen, iedereen fijne kerstdagen en veel gezondheid toe in het nieuwe jaar

Met vriendelijke groet,

Namens de onderhandelingsdelegaties van 
FNV Procesindustrie
Bastiën Houben, Bas Bremer, Inan Bozkir

CNV Vakmensen
Jan van der Ree, Corina Hensen

 

 

Downloads