Uitnodiging bijeenkomsten nieuwe pensioenregeling Air Products

Air Products en de vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe pensioenregeling bij Air Products vanaf 1 januari 2023. Wij nodigen jullie uit voor een van de bijeenkomsten waarin de nieuwe pensioenregeling wordt toegelicht en jullie kunnen stemmen. De bijeenkomsten worden gehouden voor Polanenpark op 23 november om 13.00 uur en 14.45 uur en voor Botlek op 30 november om 14.00 uur en 15.45 uur. In de bijlage lezen jullie het onderhandelingsresultaat.

Vakbonden en Air Products hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe pensioenregeling die per 1 januari 2023 ingaat. Hierbij nodigen wij in samenwerking met de OR van Air Products jullie, leden van de vakbond, maar ook jullie collega’s die (nog) niet lid zijn, uit voor een van de bijeenkomsten waarin de nieuwe pensioenregeling toegelicht wordt, waarna de leden vervolgens hierover stemmen. 

De bijeenkomsten worden gehouden op:
Locatie: Polanenpark, Halfweg
Dag en tijd: woensdag 23 november, 13.00 uur en 14.45 uur

Locatie: Botlek
Dag en tijd: woensdag 30 november, 14.00 uur en 15.45 uur

Hoe ziet jullie huidige pensioenregeling eruit?
Regeling A (hybride regeling met zowel Defined Benefit als Defined Contribution) voor werknemers in dienst voor 1-1-2018:

  • Eindloon (DB) = pensioenopbouw over bruto jaarsalaris, 8% vakantietoeslag en 13e maand
  • Beschikbare premieregeling (DC) die de eindloonregeling aanvult tot fiscaal maximum = pensioenopbouw over bruto jaarsalaris, 8% vakantietoeslag en 13e maand
  • Middelloon voor ploegendienstmedewerkers (DB) = pensioenopbouw over alleen de ploegentoeslag

Regeling B (Defined Contribution regeling) voor werknemers in dienst op of na 1-1-2018:

  • Beschikbare premieregeling (DC) met leeftijdsafhankelijke premiestaffel = pensioenopbouw over bruto jaarsalaris, 8% vakantietoeslag en 13e maand
Wat verandert er per 1 januari 2023?
Voor degenen die in regeling B zitten en dus de beschikbare premieregeling hebben, verandert er niets. Zij blijven de huidige pensioenregeling houden, ook na 1 januari 2023. Deze beschikbare premieregeling heeft een leeftijdsafhankelijke premiestaffel. Dat wil zeggen dat jongere werknemers een lage pensioenpremie betalen en in de loop der tijd deze premie steeds hoger wordt. Wanneer je meer premie gaat betalen, is vastgelegd in stappen, ook wel de premiestaffel genoemd.

Voor degenen die in regeling A zitten verandert er wel degelijk iets. Zij gaan over naar dezelfde beschikbare premieregeling, zoals degenen die nu in regeling B zitten. De opgebouwde rechten uit de eindloon- en middelloonregeling blijven staan bij ASR. Die potjes worden niet meer aangevuld door pensioenopbouw na 1 januari 2023, omdat nu de pensioenopbouw via de beschikbare premieregeling gebeurt. De potjes zullen echter wel groeien, omdat vakbonden en Air Products hebben afgesproken dat ieder jaar deze potjes geïndexeerd worden met 2%. De financiering van de jaarlijkse 2% indexatie is voor rekening van Air Products.

Een voorbeeld: stel dat op 31 december 2022 100 euro is gespaard, dan zal het potje op 1 januari 2023 102 euro waard zijn en op 1 januari 2024 104,40 euro (2% van 102). Dus elk jaar wordt het bedrag dat jij in het verleden hebt opgebouwd vermeerderd met 2%. Op deze wijze groeien deze potjes mee met de tijd.

Pensioenuitvoerder blijft ASR
Zowel de huidige pensioenregeling tot 1 januari 2023 als de nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2023 loopt bij ASR. Er is dus geen wijziging in de pensioenuitvoerder.

Andere pensioenregeling voor nieuwe werknemers in dienst op en na 1 januari 2027
Alle nieuwe werknemers die vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2027 in dienst komen bij Air Products vallen in de nieuwe pensioenregeling: de beschikbare premieregeling met een leeftijdsafhankelijke premiestaffel. Op deze manier hebben alle werknemers van Air Products dezelfde pensioenregeling tot 1 januari 2027. Werknemers die op of na 1 januari 2027 in dienst komen, zullen ook in een beschikbare premieregeling vallen, maar met een vlakke premie. Dit is vanuit de overheid bepaald en moeten de vakbonden en jullie werkgever toepassen. Welk percentage de vlakke premie wordt, wordt op een later moment over gesproken tussen de vakbonden en Air Products. Alle werknemers die in dienst zijn voor 1 januari 2027 behouden de beschikbare premieregeling met een leeftijdsafhankelijke staffel, ook na 1 januari 2027.

Premie werknemersbijdrage (eigen bijdrage)
Momenteel betalen alle werknemers bij Air Products een werknemerspremie van 5% van de pensioengrondslag. Vanaf 1 januari 2023 wordt dit verlaagd naar 4%. Alle werknemers die in dienst zijn voor 1 januari 2027 zullen deze 4% betalen.

Niemand gaat er op achteruit bij een mediaan scenario
Met de nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2023 zal de pensioenopbouw dus op een andere manier plaatsvinden voor degenen die eerder via een eindloon- en/of middelloonregeling pensioen opbouwden. Doordat de eindloon- en middelloonpotjes jaarlijks met 2% worden geïndexeerd en dit als een soort compensatie gezien kan worden, gaan ook degenen die nu overgaan naar de beschikbare premieregeling er niet op achteruit, gebaseerd op het mediaan scenario. Dit betekent dat van 2000 mogelijke scenario’s (mooi weer- en slecht weerscenario’s) het middelste scenario wordt toegepast en bij dit middelste scenario gaat niemand er dus op achteruit.

Individuele pensioengesprekken
Degenen voor wie de nieuwe pensioenregeling anders is dan de huidige worden uitgenodigd door Air Products om individueel te bespreken wat het voor jou (en jouw gezin) betekent. Deze gesprekken vinden plaats met een pensioenspecialist. Wij raden jullie met klem aan gebruik te maken van deze individuele pensioengesprekken, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan.

Positief stemadvies
Omdat bij een mediaan scenario er niemand op achter uit gaat, leggen wij dit onderhandelingsresultaat positief aan jullie voor. Net als bij cao onderhandelingen hebben jullie het laatste woord.
Tijdens de bijeenkomsten worden de huidige en nieuwe pensioenregeling uitgelegd. Leden van de vakbonden kunnen vervolgens hun stem uitbrengen of ze wel of niet akkoord zijn met de afspraken die gemaakt zijn over de nieuwe pensioenregeling bij Air Products. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, ook al is het misschien nog een ver-van-je-bed-show. Kom, laat je informeren en stem!

Op de Air Products pagina van CNV Vakmensen kun je nieuwsbrieven en het onderhandelingsresultaat terugvinden: Cao Air Products | CNV Vakmensen

Namens de CNV onderhandelingsdelegatie,
Jan van der Ree (kaderlid)

Diana Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
T: 06-22389584
E: d.kraan@cnvvakmensen.nl

Downloads