Kom en stem over onderhandelingsresultaat nieuwe cao Air Products

Op 31 mei hebben Air Products en de vakbonden het cao overleg hervat. In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven dit overleg te willen gebruiken om meer duidelijkheid te krijgen over de inhoud van het complete voorstel van jullie werkgever. Dit is gelukt en sterker nog, wij zijn tot een onderhandelingsresultaat gekomen. In de bijlage is het totale onderhandelingsresultaat bijgevoegd. Wij nodigen jullie uit voor de ledenraadplegingen op dinsdag 6 juni, locatie Botlek en op donderdag 8 juni, locatie Polanenpark om hierover te stemmen.

Zoals jullie kunnen lezen, hebben we niet over alle voorstellen die in onze voorstellenbrieven staan een concrete afspraak kunnen maken, maar over een groot aantal wel. Omdat jullie werkgever graag de loonsverhoging in procenten én een nominaal bedrag wil toekennen en wij dit niet eerder met jullie hebben besproken, leggen wij dit onderhandelingsresultaat neutraal aan jullie voor. Met andere woorden, wij willen van jullie weten hoe jullie hier tegenover staan mét de overige punten in gedachten. Je stemt namelijk over het totaalpakket en niet over één bepaald onderdeel.

Wat leggen we aan jullie voor?
Looptijd: 1 jaar, van 1 juni 2023 tot en met 31 mei 2024.
Loon: 125 euro bruto structureel + 5% per 1 juni 2023. Zie bijlage op welk percentage je in totaal uitkomt, want dit verschilt dus per persoon afhankelijk van de hoogte van je huidige salaris.
Continu toeslag: wordt ook voor Botlek toegepast over de 13e maand, vakantiegeld en overwerk per 1 juni 2023. Dit is een reparatie, zodat dit voor zowel Polanenpark als Botlek gelijk is.
Sociaal plan: wordt ongewijzigd verlengd tot en met 31 december 2024.
Verkopen van verlof: het wordt mogelijk om 5 bovenwettelijke verlofdagen te verkopen per 1 september 2023.
Doorbetaald ouderschapsverlof: Air Products vult tot 100% van het dagloon aan voor 9 weken ouderschapsverlof.
Verlofdag bij verhuizing: wordt toegekend.
Tekstuele aanpassingen:

 • Artikel 5.2 ADV dagen: niet opgenomen ADV dagen worden niet meer in december uitbetaald, maar in januari, zodat ook in december ADV dagen genoten kunnen worden.
 • Artikel 17 Seniorenregeling: het saldo van 28 uur per kwartaal bij 65 jaar wordt ook toegekend tot aan de AOW leeftijd.
 • Artikel 19 Levensloop: dit artikel komt te vervallen, want is niet meer van toepassing.
 • Bijlage 7 Pensioen: de overeengekomen pensioenregeling die is ingegaan per 1 januari 2023 wordt hierin opgenomen.
Protocolafspraken:
 • Arbeidsomstandigheden (Polanenpark): Air Products gaat in gesprek met de werkvloer en OR om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
 • Verlofsparen: er kan maximaal 50 weken gespaard worden voor bijvoorbeeld eerder stoppen met werken. Air Products maakt dit systeemtechnisch mogelijk, zodat inzichtelijk is hoeveel in dit potje gespaard is door de werknemer.
 • Verplichte scholing om de huidige functie te kunnen uitoefenen: dit vindt plaats onder werktijd en op kosten van de werkgever. Indien dit buiten het normale rooster plaatsvindt, wordt dit als overwerk gezien en beloond.
 • Onderwerpen voor het volgende periodiek overleg:
  • ORBA en inschaling (functiewaardering)
  • Overwerk in tijd voor tijd en niet alleen in geld vergoeden
  • Arbeidsomstandigheden en toeslag ivm gevaarlijke stoffen
  • Arbeidsomstandigheden Polanenpark
 • Vakbondscontributie: wordt weer fiscaal vriendelijk verrekend.
 • Gedifferentieerde WGA premie: Air Products betaalt de volledige premie.
 • Werkgeversbijdrage: vakbonden krijgen wederom een bijdrage voor het afsluiten van een nieuwe cao Air Products.

Wij gaan ervan uit dat wij jullie allen zien tijdens een van de ledenraadplegingen. Het zijn jullie arbeidsvoorwaarden en jullie hebben dan ook het laatste woord. Maak hier gebruik van. De ledenraadplegingen worden gehouden op:

Datum: Dinsdag 6 juni 2023
Locatie: Botlek
Aanvang: 14.00 uur en 15.30 uur

Datum: Donderdag 8 juni 2023
Locatie: Polanenpark
Aanvang: 14.00 uur

Stemmen

Je kunt tijdens de ledenraadplegingen stemmen of digitaal vanaf donderdag 8 juni 15.00 uur tot en met zondag 11 juni 23.59 uur.

Indien jullie vragen of opmerkingen hebben, laat het een van ons dan weten. Bekijk onze CNV cao pagina voor Air Products: Cao Air Products | CNV Vakmensen

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV en CNV Vakmensen,

Bas Bremer, Bastien Houben (kaderleden FNV),
Jan van der Ree, Raymond den Hollander (kaderleden CNV Vakmensen),

Inan Bozkir (vakbondsbestuurder FNV),
Diana Kraan (vakbondsbestuurder CNV Vakmensen)

Downloads