Afspraak ‘derde WW-jaar’ bij Air Products moet verlengd worden

Op dit moment krijg je als je werkloos wordt maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering van de overheid. Vakbonden en Air Products hebben daar een extra jaar uitkering aan vast geregeld via de SPAWW (Stichting Private Aanvulling WW), zodat de maximale uitkering bij werkloosheid 3 jaar is. Dit is een soort verzekering en hiervoor betaal je een kleine extra premie (0,2% per maand in 2022). Deze afspraak loopt 1 oktober 2022 af en nu moet besloten worden of we hiermee door gaan. CNV Vakmensen legt deze verlenging ter stemming voor aan de leden bij Air Products, met een positief advies. Stemmen kan t/m 20 december 2021.

In september 2022 loopt de deelname aan de afspraken rond de WW- en WGA-reparatie (uitgevoerd door de Stichting PAWW) af. Vanaf nu kunnen afspraken gemaakt worden om deze reparatie met nog een keer vijf jaar te verlengen.


Hoe zat het ook alweer?
Tot 2016 was de WW in grote lijnen als volgt vormgegeven: voor ieder jaar arbeidsverleden bouw je een maand WW-recht op. Met een maximum van 38 maanden. Dus, iemand die 18 jaar gewerkt had en werkloos werd, had anderhalf jaar (18 maanden) recht op WW. Iemand die 30 jaar gewerkt heeft 30 maanden. En iemand die al 40 jaar gewerkt heeft dus het maximale recht van 38 maanden.


WW-rechten deels wegbezuinigd
Door een grote bezuiniging in 2014 is deze opbouw fors teruggebracht, waardoor werknemers veel kortere WW-rechten opbouwen. Na 10 jaar nog maar een halve maand per gewerkt jaar en nog maar maximaal 2 jaar (24 maanden). Dus iemand met 18 jaar arbeidsverleden heeft nog maar 15 maanden WW, met 30 jaar werkervaring nog 20 maanden WW en na 40 jaar werken nog de maximale duur van 24 maanden.


De reparatie
We hebben echter met werkgevers afgesproken, in het sociaal akkoord van 2013 en later nog een paar keer herbevestigd, dat we deze bezuiniging gaan repareren in de sectoren. Dit hebben we gedaan door een apart fonds op te richten waardoor werknemers na afloop van de kortere gewone WW nog een poos een uitkering krijgen van de SPAWW, waardoor de regel één jaar werken, één jaar WW overeind blijft. Zowel de WW- als de SPAWW- uitkering zijn 70% van het dagloon. 


Waarom repareren?
De CNV VAKMENSEN is tevreden over de gemaakte afspraken. Het geeft werknemers zekerheid op een fatsoenlijke uitkering bij werkloosheid. Nu zijn door verregaande overheidsingrijpen de gevolgen voor veel sectoren beperkt gebleven en is grootschalige langdurige werkloosheid uitgebleven, maar bij een volgende crisis kan dat zomaar anders zijn.


Arbeidsongeschikt
De SPAWW verzekert dus een langere werkloosheidsuitkering. Maar daarnaast is er ook een vergelijkbare aanvulling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Dit is een technisch verhaal, maar komt hier op neer: gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een WGA-uitkering krijgen de eerste periode gelijk een uitkering gelijk aan WW, dus 70% van het dagloon. Daarna volgt vaak een lagere uitkering. Ook de periode van een wat hogere uitkering is gelijk met de WW door bezuinigingen korter gemaakt, ook deze bezuiniging wordt gerepareerd en deze werknemers krijgen ook een aanvulling van de SPAWW.


De premie
De afspraak is dat werkgevers de reguliere WW-premie betalen en werknemers de SPAWW-premie. De SPAWW-premie wordt ingehouden op het brutoloon en de werkgever draagt dit af. De premie was 0,4% en zou kunnen oplopen tot maximaal 0,5%. Doordat de werkloosheid laag is en de kassen inmiddels goed gevuld is de premie in 2022 0,2% en kan die niet verder oplopen dan 0,5%. De verwachting is echter niet dat hij de komende jaren boven de 0,3% zal uitkomen.

In 2022 zal de premie ongeveer zijn bij een maandinkomen van:

 

Brutoloon per maand

€ 2.000,-

€ 2.500

€ 3.000,-

Bruto premie per maand

€ 4,-

€ 5,-

€ 6,-

Netto premie per maand

€ 2,50

€ 3,20

€ 4,25

 

De verlenging
Inmiddels vallen 2,2 miljoen werknemers onder de Stichting PAWW-regeling, en is voor ongeveer drie miljoen werknemers de reparatie op een andere manier geregeld. Om te verlengen moet met de SPAWW in de sectoren, en soms per bedrijf, een nieuwe overeenkomst tot deelname worden gesloten. Deze aanmelding moet 1 april 2022 bij SPAWW binnen zijn om verlenging per 1 oktober te kunnen waarmaken. Daarom is het zaak dat het snel duidelijk moet worden of de CNV VAKMENSEN-leden bij Air Products de bestaande afspraken willen verlengen. Alle informatie over de regeling vind je op www.spaww.nl.

Breng je stem uit
CNV Vakmensen adviseert leden om vóór verlenging te stemmen. Uiteraard is het laatste woord daarover nu aan de leden.  Leden kunnen t/m 23 december 2021 15:00 uur hun stem uitbrengen via de link in deze mail.

 


Corina Henssen, bestuurder CNV VAKMENSEN