Onderhandelingsresultaat voor cao Schur Flexibeles

Vandaag hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao met een looptijd van 1 jaar.

Zoals aangegeven op de ledenraadpleging ging het in de kern om twee punten, namelijk de loonsverhoging en de ontzie maatregelen. Oftewel de 80/90/100 regeling of een variant daarop.

We hebben uiteindelijk een resultaat op 3 punten bereikt namelijk:

  • Loonsverhoging in de vorm van een nominaal bedrag 125 euro,
  • 80/85/100 regeling,
  • Medewerkers in dagdienst mogen onder voorwaarden fulltime 4 keer 9 uur werken i.p.v. 5 dagen 7.2,
  • de reiskostenvergoeding wordt door de directie verder met de OR opgepakt aangezien het momenteel onderdeel is van het personeelshandboek. 

Met betrekking tot loon hebben de medewerkers in de laagste schalen procentueel de hoogste loonstijging t.o.v. de hoogste schalen door de keuze voor een nominaal bedrag. Zo is de loonstijging in loonschaal 3 ca 5,4%, loonschaal 4: 5,1%, loonschaal 5: 4,8%, loonschaal 6: 4,55%, loonschaal 7: 4,04%, loonschaal 8: 3,73% en als laatste in loonschaal 9 is het percentage 3,39%. 

De 80/85 /100 regeling heeft invloed op de beschikbare loonruimte en aangezien de grote van de groep werknemers die hier binnen 10 jaar gebruik van kunnen maken is het dus ons niet gelukt een 80/90/100 regeling te sluiten. We hebben wel afgesproken dat we volgend jaar bekijken of we de tweede pijler van de regeling (het loon) kunnen verhogen richting de 90% dit hangt af of iedereen die mag deelnemen aan de regeling ook daadwerkelijk gaat deelnemen. De verdere voorwaarden zijn dat de regeling op eigen verzoek kan worden toegepast dus deelname is vrijwillig en je mag deelnemen 5 jaar voor je AOW-leeftijd.

Medewerkers in dagdienst mogen als hun functie dit toelaat 36 uur fulltime in 4 dagen invullen van 9 uur werken. Uitgezonderd zijn hierop de leidinggevenden en als je thuiswerkt. De uiteindelijke teksten van het onderhandelingsresultaat worden nu opgemaakt en die krijgen jullie nagestuurd.

Volgende week dinsdag 19 juli om 14.00 houden we een ledenvergadering in de centrale hal van de Zernikelaan om toelichting te geven. Je kunt vervolgens digitaal stemmen over het resultaat t/m 18 augustus. Zo geven we iedereen hopelijk voldoende gelegenheid om zijn of haar stem uit te brengen.

Stemmen kun je doen door een mail te sturen naar mijn mailadres h.oomkes@cnvvakmensen.nl

Graag tot de 19de en alvast bedankt voor je stem!

Met vriendelijke groet,

Hank Oomkes
Bestuurder CNV Vakmensen

h.oomkes@cnvvakmensen.nl
06-5160 2057