Komend cao traject bij Schur Flexibles in Leek

Binnenkort is het weer tijd om nieuwe afspraken te maken over jullie cao. Maar nu door de corona pandemie is het niet mogelijk om de gebruikelijke trajecten te volgen. Zo kunnen we geen ledenbijeenkomst houden op het bedrijf om met jullie de inzet van de komende cao te bespreken.

Via deze weg willen we dan ook bij jullie polsen of we nu gaan onderhandelen of dat we dit doorschuiven tot na de zomervakantie. Als we ervoor kiezen om nu wel te onderhandelen dan moeten we niet teveel punten inbrengen. Vanuit de kaderleden kwamen de volgende vier punten naar voren:

  1. De afspraken rond het aantal uitzendkrachten werkzaam bij Schur continueren. Op dit moment zit Schur op 15% van de basisbezetting en heeft afgelopen jaar uitzendkrachten aangenomen. Schur heeft met alle uitzendkrachten die bij Schur werkten bij het afsluiten van de huidige cao een gesprek gehad om te kijken of diegene in dienst kon komen bij Schur. Ook deze afspraak continueren.
  2. Het gestarte traject Duurzaam inzetbaarheid (SPDI) is nu tijdelijk gestopt ib verband met Corona. Wanneer het weer kan, moet dit traject worden voortgezet. (De uitkomsten hiervan zouden we meenemen in deze cao onderhandelingen, dat wordt dus ook naar achter doorgeschoven en wordt meegenomen in de onderhandeling hierna.)
  3. De pensioenpremie verdeling. Afgelopen jaar hebben we een tijdelijke afspraak gemaakt over de lastenverdeling van het pensioen. De vraag is hoe we hier deze keer op in willen zetten. Willen we de huidige afspraak - 1% minder werknemers bijdrage - verlengen? Of moeten we nu kijken naar de gehele premieverdeling?
  4. Inzet op de loonsverhoging. Het gaat op dit moment goed bij Schur. Dit moet terugkomen in de loonsverhoging.

Als jullie het eens zijn met deze onderwerpen en het feit dat we alleen op deze onderwerpen een afspraak gaan maken in de cao, willen zowel de kaderleden en directie kijken om voor de zomer in gesprek te gaan om tot een cao akkoord kunnen komen. We hebben, onder voorbehoud van jullie mening, een eerste onderhandelingsronde gepland op woensdag 24 juni in de middag. Anders moeten we het traject uitstellen tot na de zomer wanneer er hopelijk weer meer mogelijk is om een ledenraadpleging te houden. 

Geef je mening – uiterlijk 15 juni - door aan ons kaderlid Jan Iepema of mail rechtstreeks naar onderstaand mailadres. Geef hierbij ook aan wat volgens jou de inzet moet zijn op punten drie en vier. Dan kunnen wij hier mee verder. Hopelijk is het jullie zo voldoende duidelijk! We begrijpen dat het niet de meest ideale situatie is. Maar we proberen er het beste van te maken. Mocht je nog vragen hebben of liever even persoonlijk contact hebben, neem dan vooral contact op met Jan of mij.

Marit Wagenmakers
bestuurder CNV Vakmensen
E.: m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl
M.: 06 51 20 30 85