Stemoproep leden Abbott

Allereerst wensen we iedereen een heel mooi 2022 toe. Hopelijk ga je een gezond en gelukkig jaar tegemoet. Zoals je weet bestaat er binnen Abbott een werkgroep Duurzame Inzetbaarheid, met een budget dat deels door de werkgever en deels door werknemers gefinancierd wordt. In de werkgroep is voorgesteld om het werknemersdeel van het budget Duurzame Inzetbaarheid vanaf 2022 te gaan uitbetalen aan de rechthebbende werknemers bij Abbott.

Historie budget duurzame inzetbaarheid

Per 1 januari 2014 is de pensioenregeling van Abbott aangepast omdat de pensioenleeftijd in Nederland toen werd verhoogd. Over de besparing die dit opleverde zijn afspraken gemaakt, waaronder een premieverlaging. Een deel van de besparing is gebruikt voor het Budget Duurzame Inzetbaarheid. Hiervan worden ieder jaar initiatieven betaald, zoals de leefstijlprogramma’s. In praktijk blijkt dat het budget hoger is dan het bedrag dat nodig is om de initiatieven te financieren.

Voorstel

Daarom hebben vakbonden, COR en Abbott een aanvullende afspraak gemaakt:

  • Medewerkers die in 2013 al deelnamen aan de Abbott Nederland Pensioenregeling (SPAN) krijgen vanaf 2022 jaarlijks, tot aan de leeftijd van 65 jaar, een uitkering van € 112,50 bruto.

Dat is de werknemershelft van het in 2013 afgesproken budget van € 225. Het bedrag wordt in december van ieder jaar uitbetaald.

Duurzame inzetbaarheid blijft belangrijk

De andere helft van het budget, het werkgeversdeel, blijft beschikbaar voor Duurzame Inzetbaarheid. De besteding hiervan stemt Abbott af met Centrale Ondernemingsraad.

Vakbondsleden bepalen

Het voorstel om het werknemersdeel van het budget Duurzame Inzetbaarheid te gaan uitbetalen aan de rechthebbende werknemers leggen de vakbonden CNV Vakmensen en FNV voor aan de leden. De wijziging betreft immers een arbeidsvoorwaardelijke wijziging. In de bijlage treffen jullie de nieuwe toevoeging (addendum) bij het pensioenakkoord van 2013 aan.

Stem mee

Vakbondsleden zijn hierbij uitgenodigd om aan te geven of zij wel of niet akkoord kunnen gaan met dit voorstel. Het is nu aan de leden van CNV Vakmensen en FNV om aan te geven of zij met deze aanvullende afspraak akkoord kunnen gaan. CNV Vakmensen en FNV leggen het voorstel positief voor aan de leden.

Klik hier om meteen digitaal jouw stem uit te brengen. Ontvang je deze nieuwsbrief via de post, dan kan je jouw stem uitbrengen via de cao pagina. Ga naar www.cnvvakmensen.nl/caos en type Abbott in het cao zoekveld. (Stemmen is niet meer mogelijk.)

Klik vervolgens op de digitale versie van deze nieuwsbrief en daarin staat de link om te stemmen. (Stemmen is niet meer mogelijk.)

Stemmen kan tot 19 januari a.s.

Mede namens Yolanda Reus (yolanda.reus@fnv.nl) FNV Procesindustrie,

Erik Maas

Bestuurder CNV Vakmensen

E: e.maas@cnvvakmensen.nl

M: 06 51 60 21 45