Al het nieuws

CNV Vakmensen voorstellen voor nieuwe Abbott cao

Maandag 14 februari zijn de cao onderhandelingen van start gegaan. Zoals gebruikelijk is een eerste dag vooral bestemd voor het uitwisselen van de verschillende voorstellenbrieven. Alle partijen hebben hun wensen gedeeld en elkaar bevraagd over de precieze bedoeling. Dat maakt dat het nu tijd is voor een KIJK en VERGELIJK, waarin je helder kunt zien wat CNV Vakmensen en FNV voorstellen en wat je werkgever wil aanpassen.

Voordat we de KIJK en VERGELIJK aan je presenteren is het goed om eerst even stil te staan bij de uitkomst van de voorstellen vanuit CNV Vakmensen. Leden gaven aan zich grote zorgen te maken over de inflatie. 

Maar wat jullie op dit moment echt enorm bezighoudt dat is de beoordelingssystematiek. Velen van jullie hebben het gevoel dat beoordelingen niet serieus en persoonlijk zijn. Klachten over beoordelingen hebben betrekking op allerlei zaken: competenties die vaag verwoord zijn, maar belangrijker blijken dan concrete doelstellingen, afspraken die niet SMART zijn geformuleerd, beoordelingen die naderhand omlaag worden bijgesteld en natuurlijk de fameuze 20-60-20 regel.

We gaan er uitgebreid over spreken met jullie werkgever en hebben daar vandaag een start mee gemaakt. Ons streven is om de beoordelingssystematiek op te nemen in de cao, zodat de regeling in elk geval geborgd is. Daarnaast zijn we van mening dat 20-60-20 nooit sturing vooraf mag geven.

Naast de beoordelingssystematiek gaven leden aan dat koopkrachtbehoud en de bedrijfs AOW van groot belang zijn. We zullen hiervoor dan ook extra aandacht besteden in de
komende onderhandelingen.

Ondertussen blijft gelden: betere arbeidsvoorwaarden bereik je niet alleen, maar samen. Meer leden is meer kracht. Schrijf daarom óók je collega in als vakbondslid en sta samen voor eerlijke en transparante arbeidsvoorwaarden bij Abbott. www.cnvvakmensen.nl/lidworden 

Kijk en praat mee op de cao-pagina

Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen, je vraag stellen of reageren. Ga naar de cao-pagina

Erik Maas
Bestuurder CNV Vakmensen
e.maas@cnvvakmensen.nl 

Dave Reinhard
Kaderlid CNV Vakmensen

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error