Al het nieuws

Cao Abbott, wie van de drie?

Dinsdag 19 april en donderdag 21 april organiseerden CNV Vakmensen en FNV werknemersbijeenkomsten bij Abbott Olst en Abbott Weesp. In deze nieuwsbrief lees je in het kort wat daar besproken is met betrekking tot de cao en hoe we met elkaar tot een goed cao resultaat willen komen.

In het totaal hebben we tijdens deze ronde van werknemersbijeenkomsten ruim twee keer zoveel mensen gesproken als vorige keer en het is duidelijk: jullie zijn niet erg gecharmeerd van de opstelling van jullie werkgever. Dit is de stand van zaken die we presenteerden:

Eerlijk beoordelen

CNV Vakmensen en FNV willen dat er in de cao wordt vastgelegd hoe er wordt beoordeeld bij Abbott. Abbott gaat akkoord met dit voorstel en legt tevens een klachtenregeling vast. Bovendien is (op verzoek van vakbonden) in de recente townhall meetings gemeld dat 20-60-20 GEEN REGEL is, maar hooguit een manier om ACHTERAF vast te stellen of het beoordelingsproces goed functioneert. Lees eventueel de presentatie van de laatste townhall meeting even terug op intranet, daar staat dat in.

Behoud je koopkracht

Abbott wil een cao voor 2 jaar afspreken en biedt op 1 april 2022 2% loonsverhoging en EENMALIG 250 euro bruto 1 april 2023 2% Dat is dus géén koopkrachtbehoud en zeker geen koopkrachtstijging en dat terwijl de EPD divisie een goed jaar achter de rug heeft.

Bedrijfsaow

Abbott overlegt of het mogelijk is om de bedrijfsAOW “situationeel” in te zetten.
Een van jullie collega’s vertaalde dat met “willekeur dus” en daar heeft hij gelijk in. Kortom: we hebben om Abbott tegemoet te komen al onze voorstellen in de ijskast gezet, uitgezonderd deze drie en zien nu van deze top 3 dat slechts één (gratis) voorstel door Abbott wordt overgenomen.

Hoe nu verder?

Tijdens de bijeenkomsten hebben we besproken hoe we nu verder zullen gaan: Er staat een onderhandelingsdatum gepland: 26 april aanstaande (dat hadden we overigens niet zo scherp op het netvlies), maar dat is wel heel prettig. Tijdens deze onderhandelingsronde zullen wij nadrukkelijk teruggeven aan Abbott dat het bod zoals dat nu op tafel ligt onvoldoende is en de drie eisen van CNV Vakmensen en FNV echt harde eisen zijn volgens de werknemers van Abbott.

Inzet vakbonden

Dat betekent ook dat wij niet langer inschikkelijk zullen zijn. Als er niet tenminste te praten is over koopkrachtbehoud, is het voor ons niet zinnig om verder te onderhandelen en zullen wij dat ook niet doen.

Na 26 april ligt er dus of een loonbod dat past bij de vraag van werknemers, met een bedrijfsAOW regeling voor (in ieder geval) productiepersoneel - en het in de cao opnemen van beoordelen zoals eerder besproken, of we schorten de onderhandelingen op en gaan steun ophalen bij alle Abbott collega’s zoals dat is afgesproken tijdens de meetings..

Erik Maas
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
e.maas@cnvvakmensen.nl 

Dave Reinhard 
Kaderlid CNV Vakmensen