Cao Abbott: top 3 binnen dankzij actiedruk

Dinsdag 26 april onderhandelden de vakbonden CNV Vakmensen en FNV met Abbott. De goed bezochte werknemersbijeenkomsten en de afspraak om tot een actie over te gaan, hebben effect gesorteerd. Abbott is akkoord gegaan met alle drie eisen van jullie. Hieronder lichten we het bijgesloten resultaat toe. Daarnaast nodigen we je uit voor een laatste ronde van de werknemersbijeenkomsten en tevens is dit een stemoproep.

Looptijd

De looptijd van de cao wordt (op verzoek van Abbott) twee jaar. Maar omdat het onduidelijk is hoe de inflatie zich verder zal ontwikkelen, hebben we alleen voor het eerste jaar een loonafspraak gemaakt. In het voorjaar van 2023, als we daar wèl zicht op hebben, onderhandelen we over de loonstijging van het tweede cao-jaar.

Eerlijk beoordelen

CNV Vakmensen en FNV willen dat er in de cao wordt vastgelegd hoe er wordt beoordeeld bij Abbott. Abbott gaat akkoord met dit voorstel en legt tevens een klachtenregeling vast. Bovendien is (op verzoek van de vakbonden) in de recente townhall meetings gemeld dat 20-60-20 geen regel is, maar hooguit een manier om achteraf vast te stellen of het beoordelingsproces goed functioneert. Omdat de townhall meeting niet door iedereen is bijgewoond, worden slides van de presentatie op intranet geplaatst. Niet gevonden? Neem dan contact op met Mechel Visser van HR.

Behoud je koopkracht

De loonstijging in het eerste cao ziet er als volgt uit:

  • 1 april 2022: 2,75% loonsverhoging
  • Juni 2022: eenmalige uitkering
  • Loongroepen A-E: € 250,- (waarde 0,4%) en loongroepen 1-8: € 600,- (waarde 1,4%)
  • Januari 2023: eenmalige uitkering
  • Loongroepen A-E: € 150,- (waarde 0,24%) en loongroepen 1-8: € 200,- (waarde 0,47%)

Daarmee realiseren we koopkrachtbehoud met een kleine plus voor alle werknemers van Abbott in het eerste cao-jaar. Tijdens de bijeenkomsten leggen we je graag uit waarom het verschil tussen loongroepen 1- 8 en A-E naar onze mening redelijk is.

Bedrijfs-AOW

Voor werknemers die al 10 jaar in ploegendienst werken en minimaal 20 jaar voor Abbott hebben gewerkt geldt dat ze gebruik kunnen maken van de Bedrijfs-AOW (RVU). Tevens hebben we afgesproken dat voor werknemers die de ploegendienst op eigen verzoek hebben verlaten (na minimaal 10 jaar), maar als gevolg van de cao-wijziging in 2017 géén PTG hebben ontvangen óók van deze regeling gebruik kunnen maken.

Hoe werkt de bedrijfs-AOW?

De bedrijfs-AOW duurt naar keuze van de werknemer minimaal 1 en maximaal 24 maanden. Als deelnemer neem je zelf ontslag bij Abbott en ontvang je gedurende de jaren tot de overheids-AOW aanvangt een jaarlijks geldbedrag dat gelijk staat aan de jaarlijkse AOW voor een alleenstaande.

Essentieel is vervanging

Daarbij geldt wel een belangrijke regel: vervanging moet geregeld zijn voordat je ontslag mag nemen. Je vertrek mag de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar brengen en bovendien kan het óók niet zo zijn dat de achterblijvende collega’s door jouw vertrek een veel hogere werkdruk krijgen. Willen er veel collega’s tegelijkertijd vertrekken en is er slechts voor een aantal van hen vervanging beschikbaar, dan vertrekken de collega’s met de meeste dienstjaren als eerste.
Abbott heeft toegezegd zich maximaal in te spannen om vervanging te regelen voor iedereen die gebruik wil maken van deze regeling. Daarbij mag je denken aan verschuiving in de ploegen, maar ook aan extra inzet op werving van nieuw personeel.

Actiedruk loont

Daarmee heeft Abbott gedaan wat jullie vroegen: de top 3 van eisen is ingewilligd. Wij denken dat dit zonder de druk van goedbezochte werknemersbijeenkomsten en zonder de bereidheid om een actie te starten niet was gebeurd.

Samen sterker

Samen sterker is dus meer dan een mooie kreet. Door met veel mensen naar de werknemersbijeenkomsten te komen, lieten jullie je werkgever zien dat het je menens was. Het feit dat er tijdens de bijeenkomsten in zeer hoge mate vóór het uitvoeren van een eerste actie werd gestemd, heeft beslist bijgedragen aan dit resultaat. Laten we dat onthouden voor de loononderhandelingen in het voorjaar van 2023!

Klokurenmatrix

De klokurenmatrix wordt opgenomen in de cao. Vakbonden hebben gezorgd voor een lang uitstel hiervan en zorgden voor evaluaties. Omdat zich tot op heden geen gekke situaties hebben voorgedaan tijdens de pilotperiode, hebben we geen grond meer om opname in de cao tegen te houden. Die afspraak werd namelijk al vier jaar geleden gemaakt. Daarmee ben je overigens niet aan je werkgever overgeleverd , want een wijziging van roosters zal altijd éérst door de ondernemingsraad goedgekeurd moeten worden. Maak jij je dus zorgen over de gevolgen van deze afspraak, dan is dit een goed moment om na te denken over een OR-lidmaatschap!

Pensioen

Ook belangrijk is de afspraak om op korte termijn te onderzoeken wat de gevolgen van de nieuwe pensioenwetgeving zijn voor Abbott en hoe we uiterlijk in 2027 over kunnen naar een nieuwe pensioenregeling. Zowel de vakbonden, als Abbott zijn niet blij dat we gedwongen zijn om die overstap te maken, maar de wet laat geen ruimte voor het laten voortbestaan van de pensioenregeling zoals die nu is. We houden jullie via nieuwsbrieven op de hoogte van de voortgang in dit dossier.
Voor de overige afspraken verwijzen we je naar de bijgesloten tekst van het onderhandelingsresultaat.

Werknemersbijeenkomsten

We kunnen ons goed voorstellen dat je naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat vragen hebt en daarom komen we ook deze keer naar je vestiging:

OLST: maandag 2 mei

  • 13:15 uur in de kantine
  • 14:15 uur in de kantine

WEESP: dinsdag 3 mei

  • 13:15 uur in de kantine
  • 14:15 uur in de kantine
  • 15:00 uur in de kantine

ONLINE: dinsdag 3 mei van 19 - 20 uur via: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Stemmen over dit onderhandelingsresultaat

Als je je vragen gesteld hebt en het onderhandelingsresultaat je volstrekt helder is, vragen we je om als vakbondslid je stem uit te brengen over dit resultaat. Want ongeacht wat wij er van vinden,  een resultaat wordt pas een cao als de meerderheid van de leden dat een goed plan vinden. CNV Vakmensen legt het onderhandelingsresultaat positief voor aan de leden.
Breng je stem uit als vakbondslid vóór woensdag 18 mei 12:00 via deze link.

Meepraten en vragen stellen

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Mede namens Dave Reinhard, kaderlid CNV Vakmesen,
Erik Maas
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 21 45
E e.maas@cnvvakmensen.nl

Downloads