Akkoord cao Abbott ver weg

Dinsdag 1 maart spraken de vakbonden CNV Vakmensen en FNV voor de tweede keer met Abbott over de cao. Abbott reageerde vandaag op de vakbondswensen. Die reactie varieerde van “nee” tot “nee uit principe”. De redenen daarvoor waren overwegend “benchmark”, “we volgen de wet” en “dat wil corporate niet”. In de KIJK en VERGELIJK hebben we de wensen van Abbott vervangen door de reactie van Abbott op de vakbondsvoorstellen.

Weinig aanknopingspunten
Na een teleurstellende reactie van Abbott, die overigens drie uur in beslag nam, zagen vakbonden weinig aanknopingspunten voor een vervolggesprek. Abbott meende dat vakbonden dat aan zich zelf te danken hebben. Je werkgever was geïrriteerd door de lange lijst met vakbondsvoorstellen. Het feit dat bonden vorige ronde direct hadden aangegeven dat de lijst een inventarisatie van wensen is, maar de top 3 de voorstellen zijn waar wij op focussen – koopkracht behoud, beoordeling en de bedrijfsAOW/RVU-  maakte daarbij kennelijk geen verschil.                                                                  

Bij de reactie op deze top 3 van wensen willen we iets uitgebreider stil staan:

De beoordelingssystematiek
De beoordelingssystematiek hoort volgens Abbott niet in de cao thuis. Want het betreft hier een corporate systeem en als dat in de cao staat, moet Abbott met de vakbonden overleggen voordat het gewijzigd kan worden. En dat zou problemen kunnen geven als Amerika besluit tot verandering.
Dat is helemaal waar. Precies de reden waarom wij vinden dat het wel in de cao thuishoort: een regeling waar je loonsverhoging vanaf hangt, hoort niet zomaar te kunnen wijzigen “omdat corporate verandering wil”. Daarmee zou corporate direct kunnen ingrijpen op jouw loonsverhoging en dat is nu precies niet de bedoeling!

De conclusie was dat er een hoop creativiteit nodig is om hier tot een gezamenlijke oplossing te komen.

BedrijfsAOW/RVU
Abbott heeft vorig jaar een survey gehouden onder de werknemers die in aanmerking zouden komen voor deze regeling (fiscale instroom eindigt in 2025), waaruit bleek dat veel collega’s deel zouden willen nemen. Dat komt overeen met het feit dat de regeling in onze top drie van cao-wensen terecht is gekomen. Toch brengt het ook een probleem met zich mee: als zoveel mensen deelnemen wordt het een dure regeling en levert het een probleem op qua herbezetting.

Toch was dat niet het argument dat Abbott inbracht. Abbott heeft aangegeven dat ze in het verleden voldoende gedaan heeft om eerder uittreden mogelijk te maken en wijst daarbij op alle compensatieregelingen die gemaakt zijn bij afschaffing van prepensioen en aanverwante regelingen. De verhoogde AOW leeftijd kan dus ook geen probleem vormen voor werknemers, iedereen heeft de mogelijkheden gehad om zich hierop financieel voor te bereiden, aldus jullie werkgever.

Koopkracht
Last but not least: Koopkrachtbehoud. Dat had al een hoge prioriteit en alle ellende in de wereld maakt deze cao-wens alleen maar sterker. Jullie werkgever was er kort over: automatische prijscompensatie is geen optie. Corporate zou dat nooit accepteren. Overigens biedt Abbott ook qua loon ook geen prijscompensatie voor dit jaar of volgend jaar, dat zie je terug in de KIJK en VERGELIJK.

Ondertussen blijft gelden: betere arbeidsvoorwaarden bereik je niet alleen, maar samen. Meer leden is meer kracht. Schrijf daarom óók je collega in als vakbondslid en sta samen voor eerlijke en transparante arbeidsvoorwaarden bij Abbott.

Erik Maas
Bestuurder CNV Vakmensen
e.maas@cnvvakmensen.nl 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking over dit nieuwsbericht?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error