Nieuwsbrief cao Zwembaden

Dit is de eerste nieuwsbrief met daarin up-to-date informatie over de onderhandelingen over jouw cao Zwembaden.

Op 14 maart 2024 was het eerste overleg. We hadden verwacht dat we tegelijkertijd onze inzetbrieven uit zouden wisselen. Helaas is dit niet gebeurd. De WiZZ bestuurders hadden een andere interpretatie van onze gemaakte afspraken in december. Zij dachten informeel eerst gedachten uit te wisselen en niet per brief. Wat ons betreft was de afspraak heel helder, en ook vastgelegd in notulen. Er is na 14 maart nog veel gemaild en gebeld, met uiteindelijk hun toezegging om half april wel met een eigen inzetbrief te komen. We hebben onze teleurstelling uitgesproken over dit ‘interpretatieverschil’.

Cao-ronde afgezegd

We hadden vorig jaar afgesproken om op 25 april en 16 mei twee hele dagen te onderhandelen. De werkgevers hebben de afspraak van 25 april afgezegd! Zij konden geen delegatie afvaardigen. Ook lukte het niet om voor 16 mei nog een extra datum (ervoor of erna) in te plannen. Ook onze teleurstelling kon niet veranderen dat 16 mei de eerst geplande onderhandelingsdatum is. Het is onduidelijk hoe daarna verder? We hebben de WiZZ laten weten dat dit wat ons betreft een valse start is. Duizenden mensen wachten op koopkrachtherstel, op een juiste inschaling, op minder werkdruk. Het ziekteverzuim en het personeelstekort zijn zorgwekkend. Wij vinden groot onderhoud nodig aan deze cao om de problemen op te lossen.

Transparant

We delen onze inzet transparant. De onderhandelingen vinden echter aan de cao-tafel plaats en niet via (social) media. Wij staan pal achter onze leden, de medewerkers in de zwembaden en zwemscholen: dit zijn jullie voorstellen. We willen dat je gehoord wordt. Jij en je collega’s willen de waardering krijgen die je verdient.

Inzet werkgevers

Op 22 april ontvangen wij de inzetbrief van werkgevers, met daarin een loonbod voor de komende 3 jaar:  3% voor 2025 , CPI-verhoging + 2% voor 2026 en CPI verhoging + 1 % voor 2027. Wil je de inzetbrief van de werkgevers lezen, stuur ons een mailtje en wij mailen hun inzetbrief.

Hoe nu verder?

Op 16 mei hebben het volgende overleg staan en bonden hebben werkgevers laten weten dat wij het huidige loonbod niet marktconform vinden en onvoldoende perspectief biedt en hebben werkgevers gevraagd hun loonbod te heroverwegen.

Reageren of vragen?

Ga naar de cao-pagina om jouw vraag te stellen of om te reageren. Al het nieuws van de cao-onderhandelingen kun je daar altijd terugvinden. Sla jouw cao-pagina dus op in jouw favorieten! Ga direct naar jouw cao-pagina

Willem Kruithof
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 5160 1998
E: w.kruithof@cnv.nl

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error