Nieuwe gesprekken met Hiswa-Recron voor een nieuwe cao Recreatie

In de achterliggende maanden hebben wij naar aanleiding van het afgewezen eindbod opnieuw gesprekken gevoerd met Hiswa-Recron voor een nieuwe cao. Groot punt voor deze gesprekken was het loonbod wat volgens onze leden te laag was. Deze week is er daarom een verbeterd voorstel gekomen namens de werkgevers. Je leest hieronder wat het verbeterde voorstel inhoudt en wat wij hiervan vinden.

Het verbeterde voorstel

Het loonvoorstel is gewijzigd in:

  • Verhoging van 4% per 1 april 2022 van de loonschalen en feitelijk betaalde salarissen, exclusief (persoonlijke) toeslagen;
  • Verhoging van 2% per 1 januari 2023 idem;
  • Verhoging van 1% per 1 juli 2023 idem.

Wat vindt CNV Vakmensen van dit verbeterde voorstel

Voordat de cao-onderhandelingen zijn begonnen, hebben wij met jullie de voorstellenbrief opgesteld. Hierin hebben wij opgenomen dat er een loonsverhoging moest komen, zodanig dat er sprake was van een substantiële loonsverhoging zodat werknemers een reële koopkrachtverbetering ervaren. Naarmate de onderhandelingen vorderden, werd duidelijk dat de inflatiecijfers enorm zijn gestegen. De recente ontwikkelingen in Oekraïne zullen hier naar verwachting ook geen goed aan doen. CNV Vakmensen is daarom van mening dat de volledige reparatie van de koopkracht niet alleen voor rekening van de werkgevers kan komen, maar dat de overheid deels ook aan zet is.

Het loonvoorstel wat nu wordt gedaan, is een goede verbetering ten opzichte van het eerste voorstel. Tegelijkertijd dekt het de stijgende inflatie beperkt. Echter, het voorstel is dusdanig verbeterd dat er in de eerstvolgende 9 maanden 6% loon bij komt. Vanuit de huidige positie bekeken, is dit een goede loonsverhoging. Daarnaast is de 1% loonsverhoging per 1 juli 2023, wat ruimte overhoudt om bij een volgende cao opnieuw een loonsverhoging voor te stellen. Daarbij geldt dat wij van mening zijn dat dit het maximaal haalbare is voor jullie werkgevers om dit voorstel te doen.

Stemming

Wij willen dit voorstel daarom opnieuw aan jullie voorleggen. In de bijlage vind je de nieuwe versie van dit voorstel opgenomen. De overige afspraken uit het eindbod blijven in dit voorstel van toepassing. Dit keer leggen wij het voorstel met een positief stemadvies aan je voor. Je kan HIER je stem uitbrengen. Reageren kan tot uiterlijk 24 maart 2022.

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Johann Honders
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-30 20 51 36
E   j.honders@cnvvakmensen.nl