CAO DIERENPPARKEN: EINDBOD VAN WERKGEVERS

Op 31 december 2021 liep de cao Dierentuinen af. Werkgevers n de vakbonden hebben daarom de afgelopen maanden onderhandeld over een nieuwe cao. Werkgevers hebben nu een eindbod uitgebracht en jij kunt nu laten weten wat je er van vindt. Werknemers zijn nu aan zet!

Eindbod

Vaak zijn meerdere overleggen nodig voordat er afspraken gemaakt worden. De afspraken worden vastgelegd in een principeakkoord/onderhandelaarsakkoord. Als het niet lukt om op alle punten afspraken te maken, dan is er een onderhandelingsresultaat.  Soms leidt het overleg tot een eindbod. Dit is het uiterste bod van de werkgever, meer zit er volgens werkgevers niet in. Dit eindbod wordt wel aan de leden voorgelegd ter beoordeling. Zij mogen laten weten of zij het eindbod voldoende vinden.

Wat staat er in het eindbod?

Deze cao-ronde heeft zich beperkt tot een eindbod over looptijd, loonsverhoging en afspraken WAB en  persoonlijke ontwikkeling . De dierentuinenwerkgevers hebben een eindvoorstel gedaan en dat is in  het gesprek maandag 31 januari 2022 uiteindelijk als eindbod neergelegd.Hiervoor ligt er het volgende eindbod:

Looptijd Dierenparken: 2 jaar

Werkgevers en vakbonden vinden het belangrijk om zekerheid en duidelijkheid te bieden. Daarom zal de looptijd van 2 jaar zijn.

Salarisverhoging

Dat eindbod omvat ook eenzelfde loonsverbetering voor de werknemer binnen en boven de loonschalen van de loontabel van 4% per 1 april 2022 met een minimum van 100 euro bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Meebewegen met de seizoen en het weer – Doorzetten uitzondering op de WAB.

Persoonlijke ontwikkeling

Vitaliteit en ontwikkeling 1% van de loonsom.

In de bijlage vind je de(volledige) tekst van eindbod

Laat jouw stem horen!

CNV Vakmensen roept op om zoveel mogelijk werknemers in de Dierenparken te laten stemmen over het eindbod. Ook niet-leden van de vakbonden kunnen daarom dit jaar hun stem uitbrengen. We roepen iedereen die werkt een dierentuin dan ook op van zich te laten horen. Je kunt hier je stem uitbrengen. Stemmen kan tot en met 22 februari. Uiteraard telt alleen de stem van de leden. Wij als CNV Vakmensen vinden het belangrijk om te weten hoe niet-leden erover denken. Geef de link dus ook door aan je collega’s!

Willem Kruithof
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 98
E: w.kruithof@cnvvakmensen.nl

Downloads