Cao Dierenparken is rond

Een grote meerderheid van de leden, werkzaam in Dierenparken heeft vóór het onderhandelingsresultaat gestemd. Op 29 augustus hebben met werkgevers overleg gehad en hebben de afspraken definitief gemaakt.

Loon 

De huidige Dierentuin-cao is inwerking getreden op 1 januari 2022 en loopt tot en met 31 december 2023. In deze cao zijn afspraken gemaakt over o.a. een op dat moment passende loonontwikkeling. Sociale partners, bestaande uit werkgevers en namens werknemers FNV Recreatie en CNV Vakmensen, constateren echter dat gedurende de looptijd aanzienlijke maatschappelijke veranderingen hebben plaatsgevonden. Zo zijn bijvoorbeeld de prijzen voor boodschappen, huur en energie fors gestegen.

Maatregelen vanuit de overheid om deze ontwikkelingen te dempen hebben niet in alle gevallen hun effect gehad. Dit maakt dat een aantal medewerkers het financieel zwaar heeft. Werkgevers zien dit. Daar staat tegenover dat ook de dierentuinen in hun bedrijfsvoering de gevolgen voelen van de veranderingen. Dit leidt ertoe dat budgetten onder druk staan en dat elke beschikbare euro voor de parken een waardevolle is. De huidige loonontwikkelingen zijn dan ook zorgelijk te noemen en maken dat de dierentuinen met argusogen naar de toekomst kijken. Ondanks dit gegeven vinden werkgevers het belangrijk om medewerkers financieel, én eerder dan aanvankelijk gepland, tegemoet te komen.

Tekst cao in de bijlage 

Sociale partners hebben na open en constructief overleg afspraken gemaakt. Deze afspraken tref je in de bijlage aan. 

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met mij op. Je kan ook met je vragen en opmerkingen terecht op de cao-pagina Cao Dierentuinen.

Willem Kruithof, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1998 / w.kruithof@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error