Begin onderhandelingen nieuwe cao Recreatie teleurstellend

Op maandag 25 september hebben we een eerste keer overleg gehad voor een nieuwe cao binnen de (verblijfs-)recreatie. CNV Vakmensen en FNV Recreatie hebben tijdens het overleg hun voorstellenbrief toegelicht.

Vanzelfsprekend is het repareren van de inflatie een belangrijke inzet in de voorstellen van beide vakbonden maar ook over meer kwalitatieve onderwerpen doen we voorstellen (de volledige aanbiedingsbrief met voorstellen van CNV Vakmensen kunnen jullie vinden in de bijlagen).

Werkgevers nog weinig concreet

Werkgevers hebben nog geen voorstellen gedaan. Zij moeten gezamenlijk nog hun mandaat bepalen en laten dit mede afhangen door de impact van het verhogen van het minimumloon en welke effecten het nieuwe functiehuis mogelijk heeft. Daarnaast houden ze momenteel een onderzoek naar het beloningsbeleid van werkgevers in de sector.

Werkgevers hebben wel kort gereageerd op de voorstellen van vakbonden. Echter was dit nog niet erg hoopgevend. Hoewel werkgevers aangeven graag een aantrekkelijke sector te willen zijn voor medewerkers, krijgen vakorganisaties sterk het gevoel dat werkgevers hier maar met minimale middelen in willen investeren.

Volgend overleg op 24 oktober

Op 24 oktober staat in principe de tweede onderhandelingsdag gepland. Laten we hopen dat werkgevers dan wel mandaat hebben.

Heb je nog vragen?

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Volg ons ook op de cao-pagina: Cao Recreatie | CNV Vakmensen

Job Marskamp, onderhandelaar CNV Vakmensen 
M 06 2390 9865 / j.marskamp@cnvvakmensen.nl 

Downloads