Akkoord over Cao Dierentuinen

Dit akkoord biedt de medewerkers in de dierentuinen een groei van 4% in de lonen terwijl de bezoekersaantallen enorm tegenvielen. Met dat resultaat hebben de leden van CNV Vakmensen ingestemd.

Een eerder eindpunt in de onderhandelingen sneuvelde nog vanwege de uitgestelde loonsverhoging. CNV Vakmensen heeft de loonsverhoging vooruit weten te halen van 1 april naar 1 januari 2022. Dus de lonen worden met terugwerkende kracht verhoogd. Dat telt in deze sector. Werkgevers wilden aanvankelijk pas een loonstijging als het hoogseizoen begint (per 1 april 2022).

Tegenvallers

Met dit akkoord hebben werkgevers met succes gevolg gegeven aan hun eigen streven om een aantrekkelijke werkgever te worden/blijven. ‘Want werkgevers stelden terecht dat de bezoekersaantallen enorm tegenvielen de voorbije jaren – uiteraard om herkenbare redenen. Feesten en partijen werden óók al niet georganiseerd in de parken. En tegelijkertijd kijken de directies tegen gestegen energiekosten en duurdere bouwmaterialen aan. Die laatste zijn toch onontbeerlijk omdat een park continue in staat van onderhoud verkeert.’

Loonvloer

De nu afgesproken cao bestrijkt twee jaar. De algemene loonstijging bedraagt 4% en tenminste 100 euro bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De onderste loonschalen krijgen minstens het wettelijk minimumloon ‘en met deze loonvloer van 100 soms een substantiële loonsverhoging’.

Tussen CNV Vakmensen en werkgevers is verder bestendigd dat ook in deze cao-periode 1% van de loonsom beschikbaar komt voor opleiding en scholing van de medewerkers. Dat budget kan voor kennisvergroting binnen de sector worden gebruikt, maar ook voor desnoods een nieuwe job daarbuiten.’

De looptijd van de Leisure-cao is 1 januari 2022 tot 1 januari 2024.

Meepraten en reageren

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen: Ga direct naar de cao-pagina.

Willem Kruithof
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 60 19 98
E  w.kruithof@cnvvakmensen.nl