Akkoord bereikt cao Zwembaden

CNV Vakmensen en FNV WiZZ (Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen) bereikten op dinsdag 22 februari naar tevredenheid van alle achterbannen overeenstemming over een nieuwe cao. Deze cao gaat in op 1 januari 2022 en heeft een looptijd van één jaar.

De huidige situatie in de zwembadbranche is ondanks de verschillende steunpakketten zeer zorgelijk. Dit vraagt veel van zowel de werkgevers als de werknemers. Desondanks zien de werkgevers dat hun medewerkers, die zich in de coronaperiode loyaal hebben opgesteld, ook geconfronteerd worden met hogere lasten.
Daarom besloten werkgevers om bovenop hun eerdere bod van 2,4% per 1 juli 2022 de lonen extra te verhogen met 0,3%: een resultaat naar tevredenheid van alle partijen. In deze zeer moeilijke periode hechten de sociale partners eraan om op een coöperatieve manier ervoor te zorgen dat de branche een gezonde toekomst tegemoet gaat.

Wijzigingen cao 2022

  • Looptijd: 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
  • Loon: 1 januari 2022 een structurele loonsverhoging van 2,4%;
    1 juli 2022 een structurele loonsverhoging van 0,3%. De medewerkers die op 1 mei 2021 én op 1 december 2021 aaneengesloten in dienst zijn van werkgever en die vallen onder de Cao Zwembaden, ontvangen in maart 2022 over het jaar 2021 een éénmalige uitkering van €200 bruto bij een voltijd dienstverband. Medewerkers met een deeltijd dienstverband ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van de omvang van het dienstverband op 1 december 2021.
  • Daarnaast hebben de sociale partners afspraken gemaakt over de communicatie over de administratie van min-uren en is een verlenging van de SPAWW afgesproken. Door de verlaging van de premie met 0,2%, gaan de medewerkers er automatisch 0,2% in koopkracht op vooruit.

We houden je op de hoogte 

De cao-partijen gaan gedurende de looptijd van de cao met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen in de sector. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn in ieder geval de situatie op de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid. De uitkomsten van deze gesprekken worden meegenomen bij een volgende cao. Ook wordt er al tijdens de looptijd van deze cao gewerkt aan gezamenlijke projecten op het gebied van sociale veiligheid, welke een bijdrage leveren voor de hele zwembadbranche.

Meepraten?

Wil je reageren of heb je een vraag? Ga naar de cao-pagina Je kunt daar altijd het laatste nieuws lezen en ook reageren of je vraag stellen.

Willem Kruithof, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 1998 / w.kruithof@cnvvakmensen.nl 

 

 

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error