2e onderhandelingsdag voor een nieuwe cao recreatie geannuleerd

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao Recreatie gestart. Tijdens het eerste overleg gaven werkgevers aan nog geen concrete voorstellen te kunnen doen en hoopten dit tijdens het overleg van 24 oktober wel te kunnen doen.

Omdat vakbonden het belangrijk vinden om inhoudelijk te kunnen onderhandelen over concrete voorstellen van werkgevers, hebben we werkgevers een brief (zie bijlage) gestuurd. In deze brief hebben we onze zorgen over het proces gedeeld en er op aangedrongen dat werkgevers tijdig concrete voorstellen doen zodat hier tijdens het geplande overleg van 24 oktober 2023 ook inhoudelijk overgesproken kon worden.

Werkgevers kunnen nog steeds niet concreet worden

Werkgevers hebben als reactie op de brief van vakbonden aangeven dat ze de onderhandelingen van 24 oktober annuleren.

Werkgevers geven aan dat ze het betreuren dat ze nog geen concrete voorstellen kunnen doen. Diverse onderwerpen zijn hierbij complex en hebben verschillende gevolgen voor hun achterban. Zij stellen dat ze voor een lastige keuze staan: ofwel het geduld van de vakbonden op de proef stellen, ofwel het risico lopen dat zij tijdens de gesprekken moeten terugkomen op hun standpunten (vanwege verdeeldheid achterban). Werkgevers willen een pakket aan voorstellen samenstellen dat evenwichtig is. Ze willen een totale loonruimte bespreken en in overleg met vakbonden komen tot een optimale benutting. De gezamenlijke keuzemogelijkheden willen zij afwegen aan de onderhandelingstafel. Zij benadrukken dat zij de voorstellen van de bonden serieus nemen en de situatie niet willen bagatelliseren.

Het volgende cao overleg staat gepland op 6 november 2023. Laten we dan hopen dat er dan ook daadwerkelijk concrete voorstellen liggen die voldoende perspectief bieden voor de werknemers van de sector en ook daadwerkelijk leiden tot een aanzienlijke verbetering in loon en andere arbeidsvoorwaarden. Helaas geeft de opstelling van werkgevers op dit moment nog niet veel vertrouwen.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben of willen meedenken neem dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet, 

Job Marskamp
Bestuurder CNV Vakmensen 

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error