Werkgevers doen eindbod voor cao Kappers

Als de werkgevers en vakbonden in de gesprekken over de nieuwe cao nog geen overeenstemming hebben bereikt en de werkgevers niet meer verder willen onderhandelen met de vakbonden, dan kunnen de werkgevers een eindbod neerleggen. In dit eindbod schrijven de werkgevers op wat hun laatste voorstel is voor de nieuwe cao-afspraken.

Wat houdt een eindbod in?

De leden van de vakbonden beslissen door middel van een stemming of ze akkoord gaan met het eindbod van de werkgevers. Als de leden het voorstel van de werkgevers goed genoeg vinden, stemmen ze ermee in. Als de meeste leden akkoord gaan met het voorstel van de werkgevers, dan wordt het eindbod omgezet in een cao-afspraak. Maar als de leden het eindbod van de werkgevers niet goed genoeg vinden en de meeste leden niet akkoord gaan, dan beginnen we met acties om een beter resultaat te krijgen dan wat de werkgever in het eindbod had voorgesteld.

Wat staat erin het eindbod

De cao wordt voor algemeen verbindend verklaring voorgelegd.

Loonsverhoging: de cao lonen van 1 februari 2024 wordt als volgt verhoogd:

  • de cao lonen van de BBL leerlingen junior stylist 1 en 2 worden per 1 juli 2024 met 7% verhoogd;
  • de cao lonen van de junior 3e -jaar’s/salonassistent en haarstylist worden per 1 juli 2024 met 10% verhoogd;
  • de cao lonen van de haarstylist allround en topstylist worden per 1 juli 2024 met 12% verhoogd. –

loon in 2e ziektejaar: Per 1 juli 2024 zal de loondoorbetaling bij ziekte in het tweede ziektejaar 70% bedragen. Dit geldt voor werknemers, die na 1 juli 2024 hun eerste ziektedag hebben. En voor planning voor afspraken voor nieuwe loongebouw ( per 1 juli 2025) en de toekomst agenda.(volledig tekst zie bijlage).

Wat vinden wij van het eindbod?

Het loonbod zorgt er voor dat er groeimogelijkheden zijn in de sector, maar door dat lonen van leerlingen gestegen zijn door verhoging van mininum loon heeft de Anko gekozen voor loonbod per functie’s en wij vinden het jammer dat hier voor gekozen is. De keuze om het loon in 2e ziekte jaar te laten dalen naar 70% is al jaren een wens van de werkgevers, ook dit heeft niet onze voorkeur en verslechtering van arbeidsvoorwaarden. Wij willen graag afspraken over het nieuwe loon-functie-gebouw en de toekomst agenda.

Stemmen

Wij leggen het eindbod neutraal aan jullie voor en dat betekent dat de leden het mogen zeggen of ze eindbod van Anko voldoende vinden. Je kan nu stemmen Klik hier om je stem uit te brengen
Je kunt stemmen tot 10 april 2024. 

Cao online

Je kunt het cao-traject ook online volgen. Reageeer of stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Klik hier voor jouw cao-pagina

Willem Kruithof
bestuurder CNV Vakmensen
M: +31 6 5160 1998
w.kruithof@cnvvakmensen.nl

Downloads