Overleg voor nieuwe cao voor het Kappersbedrijf van start

Op 11 april 2023 hebben de vakorganisaties met de werkgevers het eerste overleg gevoerd voor een nieuwe cao voor de medewerkers in deze branche. Tijdens zo’n eerste overleg wordt de actuele stand van zaken in de branche besproken en de voorstellen van sociale partners toegelicht.

Nieuwe cao is uitdaging voor werkgevers

Tijdens het gesprek kwamen de problemen waar de bedrijfstak mee kampt aan de orde. Volgens de werkgevers moet je dan denken aan de nog steeds gevoelde gevolgen van de lockdowns tijdens de Corona-periode, de grote diversiteit aan type bedrijven, de concurrentiepositie en de onder druk staande winstmarges. ANKO wil een cao afspreken waarin iedere werkgever zich kan vinden.

Voorstellenbrief

CNV Vakmensen heeft in de aanloop naar dit eerste overleg de leden geraadpleegd en mede op basis van de reacties van de leden een voorstellenbrief met tal van onderwerpen klaar. De cao loopt op 1 juli 2023 af en we willen voor die tijd tot een onderhandelingsakkoord proberen te komen.

Loonontwikkeling

Het kan zijn dat we niet veel verder komen dan alleen een afspraak over de loonontwikkeling en slechts een enkel onderwerp, bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding. In deze bedrijfstak met veel  parttime medewerkers wordt door velen vaak nauwelijks meer verdiend dan het Wettelijk Minimum Loon. Ook daarom denken wij dat de werknemers juist nu het meest gebaat zijn met een kortdurend cao-overleg waarin slechts enkele (met name inkomen gerelateerde) onderwerpen aan de orde zijn en waarvoor we mogelijk snel een akkoord kunnen bereiken.

We denken aan een éénjarige looptijd. Als we het nu tot de loonontwikkeling beperken, betekent dat niet dat de overige voorstellen in de prullenbak gaan. Die worden in het overleg betrokken en zijn aan de orde voor de hierop volgende cao.  

Volgend overleg

Het volgende overleg met de werkgevers vindt al op 17 april 2023 plaats. De voorstellen zijn uitgewisseld en we zullen proberen een goed onderhandelingsresultaat tot stand te brengen. We houden je op de hoogte.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met Willem Kruithof met vragen over deze branche. Over de inhoud van deze nieuwsbrief en het cao-overleg kan je contact opnemen met Arie Kasper.
Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Arie Kasper
Bestuurder CNV Vakmensen
M  06-13 20 84 02
E  a.kasper@cnvvakmensen.nl

Willem Kruithof
Bestuurder CNV Vakmensen
M  06- 51 60 19 98
E  w.kruithof@cnvvakmensen.nl

Stel hier je vraag aan de onderhandelaar

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error