CNV-onderzoek: werknemer steeds meer gecontroleerd in werk

Bij 1 op de 3 werkenden wordt hun werk steeds meer door anderen gecontroleerd. 37% stelt dat het aantal mensen dat meekijkt op hun werkzaamheden toeneemt. 63% ervaart Nederland als een dichtgetimmerd land.

Dit blijkt uit CNV-onderzoek onder 1900 werkenden. 44% stelt dat van bovenaf (overheid, wetgeving) steeds meer wordt opgelegd hoe ze hun werk moeten doen. Bij ruim een derde voert de werkgever steeds meer checks en balances in om hun werk te controleren.

Dichttimmeren 
‘We timmeren de Nederlandse werkvloer steeds meer dicht. De metselaar, de verpleegkundige, de buschauffeur, de maatschappelijk werker, geen professional ontkomt meer aan de toegenomen controledrift. Een volstrekt verkeerde ontwikkeling: een toenemend aantal werkenden dreigt hun autonomie kwijt te raken. Dit is ook funest voor de creativiteit op werkvloer en raakt het verdienvermogen van Nederland,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Werkdruk
30% stelt dat elke handeling die ze op het werk verrichten, vastgelegd moet worden. 1 op de 5 besteedt inmiddels meer tijd aan het verantwoorden van hun werk, dan aan hun werk zelf. 40% zegt dat hun baan minder aantrekkelijk wordt door alle controlemechanismes. Bij bijna de helft (46%) neemt de werkdruk toe omdat ze hun verrichte werkzaamheden steeds meer moeten vastleggen.

Macht terug naar de professional
Fortuin: ‘We kampen met een krappe arbeidsmarkt en een toenemende vergrijzing waardoor we met minder mensen meer werk moeten doen. Maar als we drukker zijn met ons werk verantwoorden dan met het eigenlijke werk zijn we volstrekt verkeerd bezig. De macht moet daarom terug naar de professional: meer autonomie en meer vertrouwen. 43% zegt bovendien dat de kwaliteit van hun werk toeneemt als ze hun werk meer naar eigen inzicht mogen invullen.’

Controle via digitale middelen
35% stelt dat hun werkgever met digitale middelen controleert hoe ze hun werk uitvoeren. Vorig jaar was dat nog 18%, bleek uit CNV-onderzoek in februari 2023. ‘Dit is een schokkend cijfer. Het aantal mensen dat met digitale middelen wordt gecontroleerd, is verdubbeld in een jaar tijd. Werkgevers veranderen steeds meer in big brother. Ook de camera raakt steeds meer ingeburgerd: 8% zegt dat de werkgever met camera’s controleert hoe ze hun werk doen.’

Vastlopen
‘Als we zo doorgaan, lopen we vast. De ene helft van Nederland controleert de andere helft. Het CNV roept werkgevers en overheid op om te stoppen met overbodige controlemechanismes. Met deze krappe arbeidsmarkt hebben we straks niet meer de luxe om elke punt en komma vast te leggen. We moeten weer terug aan het werk. De professional op de werkvloer weet zelf het beste hoe dat werk kan worden ingericht,’ aldus Fortuin.