Actiedag kappers

Dit de laatste nieuwsbrief voor 2021…. CNV kappers is voor het gereguleerde heropening van de kappersbranche, met veilig werken met hygiëneprotocol, voor behoud van werkgelegenheid in de sector. Vandaag worden er meer dan 125 gemeente actie gevoerd door kappers.

Tijdens de tweede lockdown begin dit jaar bleek uit onderzoek dat de consument de kapper als een van de eerste branches weer geopend wilde hebben. Ook nu tijdens de derde lockdown  wordt de kapper weer  gemist en staat de bereidheid van Nederlanders om hun ‘coronacoupe’ te trotseren onder druk; er wordt een dringend beroep op kappers gedaan om tóch te knippen. Daarom komen steeds meer kappers in actie.  

Kappers vullen hun stoelen met etalagepoppen
Met deze acties willen de kappers hun 'brede verhaal' onder de aandacht brengen, namelijk (het belang om) een boterham (te) verdienen voor de gezinnen die hier mede afhankelijk van zijn.

Met de demonstratie en actie is het de bedoeling dat de kappers op 30 december laten zien dat we moeten werken, omdat de compensatie er niet of onvoldoende voor onze branche is. Om dit binnen de regels te laten zien, zullen we naast de mini-demonstraties in heel het land ook onze stoelen vullen met etalagepoppen.

'Goed dat zoveel kappers zich willen laten horen'
CNV is niet betrokken bij de voorbereiding van de actie, maar vindt het een goede zaak dat er zoveel kappers van zich willen laten horen en dat de actievoerders zich tegelijk houden aan de coronaregels.  We willen benadrukken dat er ook veel stemmen opgingen in de branche om kapperszaken tegen de regels in weer open te gooien, maar dat zal onverstandig geweest zijn.

Ook de ANKO (werkgevers) ziet de wanhoop in de branche groeien omdat ondernemers – die nog niet bedrijfseconomisch en mentaal hersteld zijn van de vorige twee lockdowns - wederom buiten de steunmaatregelen vallen en dit een negatieve combinatie van factoren is, maar ziet een eenvoudige oplossing: gereguleerde heropening van de kappersbranche.

De overheid bestempelt de kappersbranche als ‘niet-essentieel’, maar de Nederlandse bevolking ziet dat duidelijk anders.  “Diezelfde overheid biedt gedetineerden eens in de zes weken een gratis knipbeurt aan vanuit hun ‘zorgplicht’. Bovendien weten we allemaal dat de coronacrisis een negatief effect heeft op onze geestelijke gezondheid. Kappers dragen juist bij aan ons mentaal welzijn. Ook in België noemde de premier dat zelfs als reden om de kappersbranche daar versneld te heropenen na een lockdown.

Drie problemen opgelost!
Heropening van de branche kan veilig en verantwoord en lost de volgende problemen op:

  1. De meeste besmettingen vinden nog altijd achter de voordeur plaats. Heropening van de kappersbranche voorkomt het illegaal en ongereguleerd knippen ‘achter de voordeur’ en daarmee een beperking van het aantal besmettingen. Dit gebeurt al weer meer dan tijdens de tweede lockdown. En zal vermoedelijk nog meer toenemen.
  2. Ondanks het beeld dat de overheid graag schetst, is er nauwelijks overheidssteun voor kappers. Niet omdat er geen geld beschikbaar is, maar omdat de systematiek niet aansluit bij de kapperspraktijk en de lockdown periodes. De kappers zijn op last van de overheid voor de derde keer gesloten in de belangrijkste periode van het jaar. Ze hebben geen inkomsten en komen niet of nauwelijks in aanmerking voor steun. Loon van medewerkers, vaste lasten, de eigen ondernemersinkomsten: het moet allemaal uit eigen zak betaald worden door ondernemers die nog niet hersteld zijn van de vorige twee lockdowns. Heropening van de branche betekent dat kappers hun eigen broek weer kunnen ophouden en de steun kan gaan naar branches die écht niet verantwoord open kunnen.
  3. Het beroepsverbod voor kappers betekent ook dat de haren van bewoners in verzorgingshuizen niet meer gewassen kunnen worden, dat eenzame ouderen hun bezoekje aan de kapper moeten missen en dat we allemaal langzamerhand met minder zelfvertrouwen in de spiegel kijken. Heropening van de professionele kappersbranche geeft een boost aan het mentale welzijn en de tijdens deze crisis zo belangrijke geestelijke gezondheid van de Nederlandse bevolking.

En het kán: heropening niet risicovol!
Al sinds het voorjaar van 2020 werken de professionele kappers met een streng hygiëneprotocol voor zowel ondernemers zelf, hun medewerkers en hun klanten. Zij hebben aangetoond dit zeer zorgvuldig toe te passen, vaak nog aangevuld met extra maatregelen. Kappers zijn geen doorstroomlocatie en hebben niet voor ‘coronabrandhaarden’ gezorgd. Heropening kan dus – bewezen – veilig en verantwoord.

Wij hopen dat de overheid naar de kappers wil luisteren en dat jullie zo spoedig mogelijk jullie mooie vak weer met passie te kunnen doen. Wij wensen jullie een fijne jaar wisseling en gezond 2022. Pas goed jezelf.

Willem Kruithof
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 98
E: w.kruithof@cnvvakmensen.nl

Downloads