Stemming onderhandelingsresultaat cao Kappers

Goed nieuws, er is weer een cao voor de kappers. In het onderhandelingsresultaat is een loonsverhoging van 4,5% per 1 juli afgesproken. De looptijd van de cao is een jaar, tot eind juni 2023. Ook heeft CNV Vakmensen kunnen afspreken dat werknemers in dit cao-jaar een ontwikkelingsvoucher krijgen ter waarde van €750. Dit mag bijvoorbeeld worden besteed aan loopbaanonderzoek of budgetcoach. Lees verder wat er nog meer is afgesproken.

Een onderhandelingsproces voor een nieuwe cao is uiteraard een kwestie van geven en nemen. Dat ‘polderen’ vraagt om zorgvuldigheid en een strategische aanpak en respect voor elkaars standpunten en de wil om er samen uit te komen in belang van branche.

Minder wachtdagen bij ziekte (van max 4 naar 2)

Al jaren pleiten we voor minder wachtdagen bij ziekte, (vanaf 2014 werden er bij ziekte vakantie dagen afschreven van de je verlofdagen maximaal 4 per jaar.)  Dat worden er nu 2 (bij de 1e ziekmelding één dag, bij je 2e ziektemelding 2 dagen). Bij een jaar niet ziek melden wordt er extra vakantie toegevoegd aan je verlof.

Eén dag erbij bij lange dienstverbanden

We hebben verder afgesproken dat we dienstjaren van werknemers belonen met een extra verlofdag. Je zou kunnen zeggen dat we niet langer spreken van dienstjaren maar van ‘verdienstejaren’ in de kappersbranche. Voorheen was vooral de leeftijd van de werknemers het criterium. In dit nieuwe model krijgt de loyaliteit tussen werknemer en werkgever ook een plek.
1 januari 2023 wordt als volgt gewijzigd:
  • 5 tot 10 jaar = 1 extra vakantiedag;
  • 10 tot 15 jaar = 2 extra vakantiedagen;
  • 15 tot 20 jaar = 3 extra vakantiedagen;
  • 20 jaar of meer = 4 extra vakantiedagen.

Opleidingsstimulans & loopbaanontwikkeling

De werknemer krijgt vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 recht op een individueel opleidingsbudget van €200,= dat door werkgever aan werknemer ter beschikking wordt gesteld. Ook worden er mogelijkheden geboden van opleidingssubsidies. Deze regelingen worden nu uitgewerkt en we zullen je laten weten hoe je gebruik kan maken van deze extra gelden. Ook berichten we je over hoe je als werknemer in loondienst een voucher hiervoor kan aanvragen.

Verplichte bedrijfssluiting

Vanuit de vakbonden is geprobeerd om het toekenningsrecht op collectieve vrije dagen door werkgevers te stoppen. Dit instrument wordt bijvoorbeeld gebruikt door een bedrijf om tijdens de carnaval of vakantie het personeel 5 dagen verplicht naar huis te sturen. Wij wilde graag dat het zou gebeuren in collectief overleg; werkgevers wilden dat recht echter niet prijsgeven. Wij hopen dat werkgevers wel met hun medewerkers in overleg gaan als zij het bedrijf tijdelijk willen sluiten. Goed overleg is wat ons betreft, van belang.

Studie afspraken

•    Loongebouw inclusief loongebouw B;
•    flexibilisering in relatie tot aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden;
•    verbeteren van de kwalitatieve instroom van gediplomeerde startende beroepsbeoefenaren;
•    onderzoek naar wensen van werknemers m.b.t. (secundaire) arbeidsvoorwaarden.

Stemmen

Hierbij vragen we jou om te stemmen over dit resultaat.  >> KLIK HIER<<
Stemmen jullie, vakbondsleden in met het resultaat, dan zal de AVV –procedure gestart worden en we hopen dat deze procedure voor 1 juli doorlopen is. Mocht je nog vragen hebben, laat ons dit dan weten. 

Meepraten?

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen.  Klik hier voor de cao-pagina

Willem Kruithof, bestuurder CNV Vakmensen
M 06  5160 1998 / w.kruithof@cnvvakmensen.nl