Al het nieuws

Kappers weer veilig (!) aan het werk

De kapsalons mogen weer open, door het hygiëneprotocol kunnen de kappers weer aan het werk en hun klanten weer blij maken met een mooie coupe. De klanten snakken ernaar en jullie ook. Maar het moet vooral veilig blijven, voor kapper en klant.

De meeste kappers willen weer aan het werk. Het hygiëneprotocol wordt goed opgevolgd, zo blijkt uit de quickscan die we uitvoerden onder onze leden.

Wat is er mogelijk?

  • Kappers - ook de meeste andere contactberoepen - mogen op woensdag 3 maart hun werk weer hervatten
  • Reserveren en een gezondheidscheck vooraf is verplicht
  • Mondkapjes - voor kapper en klant - blijven verplicht
  • De avondklok blijft tot 15 maart van kracht, dus ook kappers moeten zich hieraan houden

Avondklok
De avondklok blijft van kracht. Dit betekent dat de klanten vóór 21.00 uur thuis moeten kunnen zijn. In de praktijk komt dat al snel neer op een laatste behandeling om 20.30 uur…
Dan moet er nog worden opgeruimd en de kas opgemaakt. Daarom geldt voor werknemers en eigenaren dat zij wél later op straat mogen zijn dan 21.00 uur. Let wel, alleen als dit dus voor het werk noodzakelijk is. Daarvoor moet je een eigen verklaring en een werkgeversverklaring op zak hebben.

Quickscan onder leden
De quickscan die het CNV vorige week uitvoerde onder de kappers-leden, bracht naar voren dat bijna een kwart van de ondervraagden (22%) bang is voor het coronavirus, vooral voor de nieuwe varianten. Toch willen jullie graag weer aan het werk (82% werknemers), omdat er vrees is voor het verlies aan inkomen/loon. Opmerkelijk was dat 55% van de deelnemers aan de quickscan aangaf graag voorrang te krijgen bij de vaccinaties; na de (kwetsbare) ouderen en het zorgpersoneel. De beslissing daarover wordt door het RIVM en de overheid gemaakt.

Veilig aan werk
De quickscan toonde aan dat de veiligheidsmaatregelen in de kappersprotocollen goed zijn opgevolgd. 98% van de ondervraagden droeg sinds 1 december een mond/neusmasker in de salon, er werd - waar dat kon - 1,5 meter afstand gehouden en ook werd er voldaan aan de registratie- en intakeplicht.

En nu: het vertrouwen waarmaken!
CNV Vakmensen is trots op het vertrouwen dat we als kappersbranche van onze overheid krijgen. We staan opnieuw vooraan in het heropeningsbeleid. Hier heeft CNV Vakmensen samen met de kappers keihard voor geknokt. Nu moeten we samen dit vertrouwen gaan waarmaken. Premier Rutte zei tijdens de persconferentie : “We doen hiermee iets heel spannends en dat moeten we heel goed in de gaten houden. Gedrag doet ertoe en extra ruimte betekent extra verantwoordelijkheid.” Als kappers liggen we dus onder het vergrootglas de komende tijd!

Vragen en/of opmerkingen?
Heb je vragen en/of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Deel het met ons in een reactie op ons online platform Je Achterban. We reageren zo snel mogelijk!

Willem Kruithof
bestuurder
M 06 51 60 19 98
E w.kruithof@cnvvakmensen.nl

Downloads