Update Sociale Dialoogtafel Schiphol

Het Sociaal Akkoord Schiphol dat vorig jaar opnieuw is afgesloten tussen Schiphol en vakbonden CNV en FNV heeft een aantal belangrijke werkafspraken. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de rustruimten, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en meer. In deze nieuwsbrief geven we je een update over waar we nu staan.
In het Sociaal Akkoord Schiphol zijn maatregelen getroffen om het werk op de luchthaven aantrekkelijker en gezonder te maken. De concrete uitvoering van deze afspraken, die zijn overeengekomen met Schiphol en vakbonden CNV en FNV, wordt in samenwerking met de beveiligers gerealiseerd. Leden van deze vakbonden participeren in de dialoog met Schiphol en de werkgevers om verbeteringen te bewerkstelligen.

Hieronder volgt een korte update over de voortgang:

 • Tender: Vakbonden en beveiligers worden van tevoren betrokken bij de komende aanbestedingen. Deze gesprekken starten binnenkort.
 • Parkeren: Als je met de trein of bus naar je werk gaat, krijg je al je reiskosten terug. Voor beveiligers geldt de reiskostenregeling uit de cao Particuliere Beveiliging, plus een vergoeding van parkeerkosten wanneer openbaar vervoer geen haalbare optie is.
 • Beveiligingspas: Steeds vaker vragen bezoekers van beveiligers om de pas te laten zien. Hierdoor is je naam bekend bij bezoekers en dat is niet altijd gewenst. Dit probleem speelt ook bij politie, marechaussee en boa's. Schiphol werkt aan een oplossing die beveiligingsbeambten beter beschermt.
 • Roosters: Samen met beveiligers en vakbonden zoeken we naar betere werktijden en roosters. Hier gaan we binnenkort mee aan de slag.
 • Vast personeel: Streven naar maximale inzet van vast personeel. Dit proces wordt binnenkort gestart.
 • Werkdruk: Onderzoek naar werkdruk is ingezet, waarvoor onderzoeksbureaus zijn benaderd.
 • Veiligheidsmeldpunt: Het wordt eenvoudiger gemaakt om veiligheidsmeldingen te doen bij Schiphol. Er wordt onderzocht of een app hiervoor een oplossing kan bieden.
 • Vrouwelijke beveiligers: We willen meer vrouwen in de beveiliging op Schiphol. Het eerst overleg is al geweest. Te weinig vrouwelijke beveiligers wordt als een veiligheidsrisico gezien.
 • Stagevergoeding: Als je stage loopt, krijg je €350 per maand. Zo hopen we dat meer mensen stage willen lopen op Schiphol.
 • Sociale Dialoog: Om vingerwijzingen tussen werkgevers (beveiligingsbedrijven) en opdrachtgever (Schiphol) te voorkomen, vindt er viermaal per jaar een overleg plaats tussen beveiligers en Schiphol.
 • Lounges: De lounges krijgen een opknapbeurt. Dit ga je binnenkort merken.
 • E-learning: Voor medewerkers met een Schipholpas komt er een pakket aan trainingen.
 • Probeer de Bond: Jongeren gaan voorlichting geven over de vakbond op het MBO College Airport in Hoofddorp.

We gaan samen met jullie aan de slag om alles verder te regelen. Er zijn ook nog twee belangrijke dingen: de nieuwe cao voor beveiligers en de aanbesteding voor beveiliging op Schiphol. Bij beide zijn jullie collega's betrokken.

Wil je ook meehelpen om het werk van beveiliger beter te maken? Doe mee met de kadergroepen, maak collega's lid van de vakbond CNV en praat mee in onze gesprekken.

Met vriendelijke groet,

Erik Maas & Erik Honkoop
e.maas@cnv.nl & e.honkoop@cnv.nl