Update cao-onderhandelingen Contractcatering, Hospitality en Inflight

Op dinsdag 19 maart 2024 zijn er onderhandelingen over de branche-cao geweest. De meeste tijd hebben we besteed aan een technisch overleg tussen een aantal kaderleden en vertegenwoordigers van werkgevers over de jaarurensystematiek.

Het was eigenlijk géén onderhandeling, maar een toelichtend gesprek over de dagelijkse praktijk van roosteren in deel A en B bij de verschillende cateraars en de zaken waar tegenaan gelopen wordt. Over en weer hebben we het ervaren als een open gesprek, waardoor er meer begrip voor elkaar standpunten is ontstaan.

Op woensdag 27 maart was er een vervolgoverleg over de cao Contractcatering – Hospitality en aansluitend over de paragraaf Inflight. Zowel voor de cao Contractcatering – Hospitality als de paragraaf Inflight geldt dat partijen fikse stappen hebben gezet en elkaar dicht zijn genaderd.  

De komende week zullen de uitkomsten van beide overleggen worden voorgelegd aan de kaderleden van de vakorganisaties en de leden van de werkgeversorganisaties. Als dit leidt tot een groen licht, hopen we dinsdag 9 april te kunnen komen tot een nieuwe cao voor de Contractcatering – Hospitality inclusief de paragaaf Inflight.

Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Job Marskamp
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 23 90 98 65
E: j.marskamp@cnvvakmensen.nl