Onderhandelingen contractcatering

De huidige cao Contractcatering loopt tot 1 april 2022. In een aantal rondes in januari, februari en maart werken we aan een nieuwe cao met afspraken voor verschillende groepen medewerkers. De huidige werknemers die nu vallen onder de cao contractcatering en (nieuwe) werknemers die in de contractcatering én horeca werken. Dit wordt dan de cao Hospitality met een bredere werkingssfeer dan de huidige cao Contractcatering. Sociale partners hebben naast de gesprekken over de hele cao gelijktijdig ook gesprekken over de specifieke situatie en arbeidsvoorwaarden voor de inflight.

Eindfase

Op 9 maart hebben sociale partners een gesprek gehad met OR-leden van Compass, Sodexo, Albron, Hutten, Vitam en Vermaat over de onderhandelingen. We hebben het gehad over de communicatie over de onderhandelingen, de werkingssfeer, controleorgaan van de branche, de arbeidsmarkt & vacatures, arbeidsvoorwaardenpakketten, algemeen verbindend verklaring, loon, reiskosten en ADV. De OR-vertegenwoordigers deden vooral een beroep op sociale partners om tot een nieuwe cao voor de sector te komen en straks niet ‘met lege handen’ te staan. Die oproep hebben we goed gehoord. Zodra we weer een stap verder zijn, organiseren we een vervolgoverleg met elkaar.

Na een eerste overleg met het pensioenfonds Horeca & Catering en VUT-fonds SUCON II is duidelijk dat een generatiepactregeling voor de gehele sector uitvoerbaar is. Er wordt nu een vervolgafspraak gepland om te onderzoeken hoe een generatiepactregeling (pensioen)technisch, juridisch en fiscaal te organiseren is. Een kleine groep vanuit vakorganisaties, Veneca, SUCON en pensioenfonds gaan zich hier nu over buigen. Daarna is het aan cao-partijen om zich er over uitspreken. Wordt vervolgd.

Op maandag 14 maart 2022 hebben werkgevers en vakorganisaties met elkaar gesproken over de arbeidsvoorwaarden voor huidige medewerkers in de contractcatering en de (nieuwe) medewerkers in de hospitality. Je merkt aan alles dat we in de eindfase beland zijn. De wil is er wel om er uit te komen met elkaar maar dat zijn we nog niet. Cao-partijen zitten nog te kauwen op loon en looptijd. Over alle andere overgebleven punten lijken we wel op één lijn te zitten of te komen. Op 21 maart aanstaande onderhandelen we verder over een nieuwe sector-cao en aparte paragraaf voor inflight.

Komen we er in de komende gesprekken niet uit met elkaar, dan is er een reële mogelijkheid dat er géén sector-cao meer komt voor de contractcatering en hospitality. Werkgevers hebben namelijk het voorbestaan van werkgeversvereniging Veneca verbonden aan het realiseren van de cao hospitality.  

Wat vind jij?

Wat vind jij van de stand van zaken in de onderhandelingen voor de contractcatering/hospitality en de inflight? Aarzel niet om contact met mij op te nemen.

Job Marskamp,
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E: j.marskamp@cnvvakmensen.nl
M: 06 2390 9865

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error