Nieuws over de bedrijfs-cao Albron Center Parcs

De bedrijfs-cao van Albron Center Parcs (ACP) loopt tot en met 31 december 2022. Aangezien er een nieuwe cao Catering met ruimte voor Hospitality per 1 april 2022 is afgesloten, zal de bedrijfs-cao niet verlengd worden. De werkzaamheden die werknemers bij ACP verrichten komen namelijk onder de werkingssfeer van deze nieuwe cao te vallen.

Twee cao’s

Door deze nieuwe cao zijn er twee cao’s van toepassing in de periode april tot en met december 2022. Welke cao zou de werkgever dan moeten toepassen? 
Wettelijk is dat niet geregeld. Een bedrijfstak-cao die algemeen verbindend is verklaard, gaat echter in de regel voor een bedrijfs-cao. In dit geval zal ACP de nieuwe cao moeten toepassen. Dit is een minimum cao. 
Zover de bedrijfs-cao ACP betere voorwaarden kent, moet ACP die in ieder geval toepassen gedurende de looptijd van de bedrijfs-cao tot eind 2022.

Verder in het najaar 

De vakbonden gaan in het najaar van 2022 in gesprek met de directie van Albron over deze situatie. Meer informatie over de Hospitality cao kan je hier vinden. 

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Job Marskamp, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2390 9865 / j.marskamp@cnvvakmensen.nl