Al het nieuws

‘Loonsverbetering en loyaliteit goed in model’

Nieuwe cao Kappers

‘Met deze bijna-cao hebben we de lonen en de loyaliteitsbeloning goed in model gekregen.’ Dat stelt Willem Kruithof, cao-onderhandelaar namens CNV Vakmensen. Vandaag bereikte hij een formeel onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor circa 23.000 kappers met werkgeversvereniging Anko.

De nu gemaakte afspraak bevat onder meer een loonsverhoging van 4,5% per 1 juli. De looptijd van de cao is een jaar, tot eind juni 2023.

Een bijna-cao, omdat hij het onderhandelingsresultaat eerst ter weging wil voorleggen aan de leden.

'Verdienstejaren'

Kruithof: ‘We hebben verder afgesproken dat we dienstjaren van werknemers belonen met een extra verlofdag. Per 5 dienstjaren is zo’n dag de verdienste en dat strekt tot een maximum van vier dagen. Je zou kunnen zeggen dat we niet langer spreken van dienstjaren maar van ‘verdienstejaren’ in de kappersbranche. Voorheen was vooral de leeftijd van de werknemers het criterium. In dit nieuwe model krijgt de loyaliteit tussen werknemer en werkgever ook een plek.’

Verder heeft CNV Vakmensen kunnen afspraken dat werknemers in dit cao-jaar een voucher kunnen krijgen ter waarde van maximaal 750 euro. Dit mag bijvoorbeeld worden besteed aan loopbaanonderzoek, maar ook aan budgetcoaching.

Eerder geld bij ziekte

Bij ziekte kunnen werknemers straks eerder aanspraak maken op de vergoeding uit de Ziektewet. In plaats van de huidige wachtperiode van 4 dagen resteren nog maar twee wachtdagen voordat de gewenste uitkering tot stand komt. Als een werknemer niet ziek wordt levert dit per jaar een extra verlofdag op.

Vanaf de zijde van de vakbonden was geprobeerd om het toekenningsrecht op collectieve vrije dagen door werkgevers te stoppen. Dit instrument wordt bijvoorbeeld gebruikt om tijdens de carnaval het personeel verplicht naar huis te sturen.

Kruithof: ‘Werkgevers wilden dat recht echter niet prijsgeven. Het zou kunnen dat onze leden daar niet mee instemmen. Vandaar dat we het geheel als onderhandelingsresultaat aanbieden bij de leden. Die zullen daar in de komende tijd hun oordeel over mogen geven en bepalen of het de status van een cao mag krijgen.’