Al het nieuws

KCS: Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan bereikt

KCS heeft na onderhandelingen met de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt dat voorgelegd kan worden aan de leden.

KCS komt met een vrijwillig vertrekregeling (VVR). Als medewerkers daar gebruik van maken, zorgt dit er voor dat er minder gedwongen ontslagen nodig zijn. Daarom wordt deze regeling voor de start van de reorganisatie en het sociaal plan aangeboden. De hoogte van de VVR is 150% van de wettelijk verplichte vergoeding (1/3e maandsalaris per dienstjaar) en daarmee bijna een half maandsalaris per dienstjaar. Je wordt hierover op korte termijn verder geïnformeerd door werkgever. Let wel, als je gebruikt maakt van de VVR heb je een hogere vergoeding dan bij gedwongen ontslag.

Passende functie

De vakorganisaties hebben een discussie gevoerd met KCS over of wij het wel ok vinden dat (voorstel KCS) ook functies die twee schalen lager liggen dan je huidige functie passend zijn. KCS stelde dit voor om het aantal boventalligen te beperken en er is ook afgesproken dat je er qua financiën geen zeer nadelige gevolgen van ondervindt. Daar staat tegenover dat het wel een forse verlaging is qua functie-inhoud ten opzichte van de huidige situatie. Uiteindelijk is er een compromis gesloten: KSC maakt ook min 2 passend maar geeft de medewerker de gelegenheid tot maximaal 4 maanden na aanvang in de functie, aan te kunnen geven dat hij/zij dit niet meer kan/wil. Als je dat doet, heb je alsnog recht op de wettelijke vergoeding.

Bij herplaatsing naar een lagere functie vult KCS daarbij dus het nieuwe lagere salaris aan met een persoonlijke toeslag tot het oude salaris. Eventuele cao-verhogingen in de toekomst worden meegenomen in het salaris en gelijktijdig wordt de persoonlijke toeslag met 50% van de salarisververhoging verminderd. Dit betekent dat er dus perspectief blijft op toekomstige salarisverhoging.

Van werk naar werk

Het kan zo zijn dat je helaas tot de groep boventalligen behoort die KCS gedwongen moet verlaten. Dan wil je misschien wel gebruik maken van professionele begeleiding om een andere baan te vinden. KCS biedt, naast de reguliere opleidingsbudgetten, ook van werk-naar werk begeleiding aan te bieden in dit sociaal plan. KCS reserveert een bedrag van 1250 euro per medewerker om daarvoor te gebruiken.

Transitievergoeding

Als je KCS moet verlaten, willen we dat jouw inkomen een tijd gegarandeerd is naast een eventuele WW-uitkering. Uiteindelijk kwam het resultaat van de onderhandelingen uit op 1,25 keer de wettelijke transitievergoeding. Dat is niet veel, maar wel 25% meer dan wat KCS wettelijk verplicht is uit te keren. Het is ook volledig vergelijkbaar met de vergoeding die bij andere cateringbedrijven in deze barre periode wordt afgesproken (Albron, Sodexo en anderen). De hoogte heeft tot slot mede te maken met de zeer slechte financiële situatie van KCS vanuit het perspectief van een zelfstandige onderneming, die geacht wordt om ook los van de moeder haar eigen kosten te financieren. 

Looptijd
De looptijd van de afspraken is een half jaar, ook om te voorkomen dat bij een nog slechter scenario qua toekomstbeeld er nog aan deze afspraken getornd kan worden.

Jouw stem gevraagd

Met het pakket aan maatregelen worden de sociale gevolgen van de reorganisatie opgevangen maar niet weg genomen. Het niveau van de vergoeding ter compensatie van het verlies van werk is volledig in lijn met wat bij andere cateringbedrijven plaatsvindt. Het moederconcern KLM heeft geen ruimte geboden om daarvan af te wijken. Derhalve is het wel het maximale wat met onderhandelingen bereikbaar is. Het is duidelijk dat er aan de onderhandelingstafel geen betere deal te maken is en dat we gezien de situatie in zowel de luchtvaart als de catering we hier ook niet zomaar tot afspraken kunnen komen die heel fors boven de wet uitkomen.

Het is nu aan jou, het CNV-lid, om een oordeel te vellen over of jouw vakbond dit resultaat mag omzetten in een sociaal plan. Stem je JA dan stem je voor rechtszekerheid voor jou en je collega's en voor een vergoeding die, ook als de scenario's voor de toekomst nog slechter worden, toch ruim boven het wettelijk kader blijven.

Geef dan ook graag je stem VOOR of TEGEN dit resultaat door aan je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892. Als je vragen hebt, aarzel vooral niet om met mij contact op te nemen! De stembus blijft open tot volgende week vrijdag om 17 uur.

Vragen en contact

Heb je nog vragen? Laat het me alsjeblieft weten via mail aan m.wallaard@cnvvakmensen.nl of 06-20471892

Downloads