Al het nieuws

De toekomst van de contractcatering

Met deze nieuwsbrief informeer ik je over een aantal zaken in de contractcatering, zoals de aankomende cao-onderhandelingen, contractcateringcongres, pensioenstudie en Codekamer.

In oktober hebben jullie een uitnodiging gehad om deel te nemen aan het congres toekomst van de contractcatering Samen vooruit. Vorige week heeft het congres plaatsgevonden omdat niet iedereen kon deelnemen vind je onderstaand een terugkoppeling.

Congres over de toekomst
Tijdens het congres zijn werknemers, werkgevers en opdrachtgevers uit de catering met elkaar het gesprek aangegaan over de toekomst van de catering. De belangrijkste conclusies, voortgekomen uit de verschillende dialoogsessies, zijn hieronder kort samengevat: 

Begrip en vertrouwen tussen werknemer en werkgever
Samenwerking is noodzakelijk om de sector toekomstbestendig te maken. De kloof tussen de werkvloer en het kantoor moet verdwijnen. Door elkaar op te zoeken en door werknemers te blijven betrekken. Blijf elkaar vragen stellen en neem elkaar serieus totdat je vertrouwen hebt in het begrip over en weer.

Trots op de catering
De catering is een prachtige branche dat mag vaker worden uitgedragen. Zowel door werknemer en werkgever naar elkaar, naar opdrachtgevers, naar gasten en naar potentiële werknemers. Het imago van de catering moet worden afgestoft en de sector moet haar meerwaarde laten zien in het benutten van nieuwe kansen in de veranderende wereld.

Vakmanschap
De cateringmedewerker is een professional en wil graag ruimte en verantwoordelijkheid om zijn/haar vakmanschap in de hospitality in te zetten voor de gast. De kennis in de sector moet worden behouden en uitgebreid. Blijf investeren in opleiding en carrièreperspectieven om aantrekkelijk te zijn voor nieuwe werknemers en om huidige werknemers te behouden.

Flexibiliteit en maatwerk
Sectoren als horeca, retail, schoonmaak en overige facilitaire diensten komen steeds meer tot elkaar. De verbreding in werken in de hospitality wordt als een kans gezien. Dit biedt de mogelijkheid om meer uren te bieden in arbeidscontracten. Flexibiliteit hoort echter wel beloond te worden. Door meer ruimte voor zeggenschap te geven aan de werknemer. Dat kan door zelfroosteren, regie behouden op eigen loopbaanperspectief en een gelijk speelveld te maken in de arbeidsvoorwaarden.

Het congres was een eerste aanzet om te komen tot een nieuwe toekomstbestendige catering met een bijpassende cao.

Cao Contractcatering
Eerder dit jaar heeft CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties samen met werkgeversvereniging VOCC een cao afgesloten voor de contractcatering met een looptijd van 1 april 2021 tot 1 april 2022. Deze cao bevat ook een studieafspraak om samen te kijken naar de toekomst van de contractcatering en de arbeidsvoorwaarden die daar bij horen. Werkgeversverenigingen Veneca en VOCC hebben de bonden recent een uitnodiging gestuurd om te gaan praten over een nieuwe cao vanaf april 2022. Concrete data voor de onderhandelingen moeten nu worden gepland. Wordt snel vervolgd.

Congres Code Verantwoordelijk Marktgedrag
De Code Verantwoordelijk Marktgedrag organiseerde dinsdag 9 november een online talkshow Code Verantwoordelijk Marktgedrag; Van beleid naar praktijk: wat brengt de Code jou? Je kunt deze talkshow terugkijken op www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl. Specifieke informatie over de code en de sector contractcatering vind je op www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl/branches/codekamer-cateringbranche/ 

Pensioen
Het bestuur van Pensioenfonds Horeca & Catering heeft sociale partners in de horeca en contractcatering gevraagd om samen de mogelijkheden te verkennen die de nieuwe landelijke pensioenwetgeving biedt. Om jou te informeren over de nieuwe pensioenregelingen, hebben we samen met het pensioenfonds een zogeheten ‘infographic’ (zie bijlage) gemaakt. Je kunt zelf ook meer informatie vinden over jouw pensioen via de site van het fonds www.mijnphenc.nl/.

Contact
Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of heb je een vraag aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Job Marskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 90 98 65
E: j.marskamp@cnvvakmensen.nl

Downloads