Cao Horeca van start

Op 1 januari 2024 loopt de huidige cao af. Tussen de werkgevers en werknemers hebben inmiddels de eerste verkennende gesprekken plaats gevonden, waarin wij alvast een aantal beelden hebben kunnen uitwisselen. Dinsdag 14 november 2024 starten de cao-onderhandelingen.

Loon

Wij kunnen er allemaal niet om heen en dat willen we ook niet! De afgelopen jaren zijn de prijzen enorm gestegen en is het salaris achtergebleven bij deze stijgingen. De inzet van deze cao zal dan ook voor het belangrijkste deel moeten gaan over een forse loonsverhoging. 
CNV Vakmensen wil dat de lonen per 1 januari 2024 stijgen met 10%. Met het stijgen van de brandstofprijzen willen wij ook komen tot een passende reiskostenvergoeding. Wij stellen voor de maximale fiscale ruimte per 1-1-2024 te gebruiken en 23 cent per kilometer te vergoeden. 

Werk-privé

Door een te kort aan personeel ligt de werkdruk binnen de horeca hoog en wordt er steeds meer flexibiliteit verwacht van werknemers. Wij willen een gezonde balans tussen werktijd en eigentijd. 
Wij stellen voor de werkweek terug te brengen van 38 naar 36 uur bij een voltijd dienstverband en voor parttime naar rato. 
Wij stellen voor dat werken tot maximaal 40 uur per week past binnen het systeem van een jaarrooster (gemiddelde werkweek met pieken en dalen), maar dat het werken boven de 40 uur per week moet worden gezien als overwerk. Deze uren moeten direct bij de eerstvolgende salarisbetaling worden betaald tegen 150% van het uurloon. 

Huiswerk sociale partners

In de vorige cao zijn afspraken gemaakt over het komen tot een nieuwe functiebeschrijvingen en een nieuw bijpassend loongebouw. Wij een eind gekomen, maar o.a. door de stijging van het Wettelijk Minimumloon is het op dit moment niet mogelijk een nieuw loongebouw in te voeren. Gedurende de looptijd van de nieuwe cao moet dit huiswerk klaar zijn. 
Wij stellen dan ook voor dat de cao maximaal 12 maanden loopt. 

Huiswerk voor jou

Om goede afspraken te kunnen maken voor jou, moeten ze ook zoveel mogelijk aansluiten bij jou en wat jij wil en verwacht in jouw werk en arbeidsvoorwaarden. Daarom roep ik jou op. Meld je aan voor de werkgroep: Toekomstige arbeidsvoorwaarden cao Horeca”! Zodat je direct met mij kan meepraten over jouw arbeidsvoorwaarden.

Heb je vragen of opmerkingen dan hoor ik dat heel graag. Hou ook onze cao-pagina in de gaten: Cao Horeca | CNV Vakmensen

Jacqueline Twerda, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2300 6214 / j.twerda@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error