Al het nieuws

Uitnodiging digitale ledenbijeenkomst Sodexo. Sociaal plan verlengen

CNV nodigt jullie uit voor een digitale ledenbijeenkomst op dinsdag 26 januari van 10 tot 11 uur. Het doel is bijpraten over de stand van zaken én stemmen over het verlengen van het sociaal plan met een half jaar en een tijdelijke thuiswerkregeling.
Sociaal plan verlengen
Toen het vorige sociaal plan is afgesloten gingen we er vanuit dat corona rond deze tijd van het jaar wel zijn beste tijd gehad zou hebben. Dat blijkt niet het geval en daarom heeft Sodexo de wens uitgesproken om ook dit half jaar van het sociaal plan gebruik te maken. Wij staan daar als bonden niet bij voorbaat geheel onwelwillend tegenover. Dit omdat:

- We zolang de situatie ernstig is zien dat je niet het niveau van het sociaal plan zomaar kan verbeteren
- Het sociaal plan qua niveau vergelijkbaar is met andere cateringbedrijven
- Sodexo heeft aangegeven dat ze dat wat ons het minst is bevallen aan het vorige sociaal plan (soms als dwingend ervaren externe vacatures aanbieden om mensen over te halen te vertrekken) te zullen nalaten dit keer omdat het niet effectief bleek in het helpen van mensen naar ander werk.
- We het niet uit te leggen vinden als medewerkers die nu vertrekken een lagere of hogere vergoeding mee krijgen dan medewerkers die onder het vorige sociaal plan vertrekken. Tijdens de coronacrisis vinden we het daarnaast verstandig dat de ontslagvergoeding voor iedereen hetzelfde wordt berekend, of het nu gaat om "hoger" kantoorpersoneel of om mensen in de productie.

Ons advies is dan ook om nog kritisch met jullie te kijken naar wat verbeteringen in de tekst van het sociaal plan, maar op hoofdlijnen akkoord te gaan met de verlenging voor een half jaar.

Thuiswerkregeling
Sodexo bespaart momenteel veel geld doordat er minder reiskosten gemaakt worden en ook de kantoren en kantines staan leeg. Om daar helemaal niks tegenover te zetten is niet fair en daarom is Sodexo zelf met het voorstel gekomen om een thuiswerkvergoeding in te voeren van twee Euro bruto per dag (die nog netto kan woren als de politiek wetten gaat maken die belastingvrij vergoeden ondersteund wordt). Geen vetpot, we weten het, maar het is een tijdelijke regeling als eerste stap om thuiswerkvergoedingen te normaliseren. De bedoeling is dat we in juli bij de cao-onderhandelingen hierover doorspreken om tot een volledig evenwichtige regeling te komen. Overigens geeft het NIBUD aan dat 2 Euro ook ongeveer de kosten zijn die je per dag maakt door thuis te werken.

Je vindt beide voorstellen (het verlengde sociaal plan en de thuiswerkregeling) in de bijlage.

Deelnemen ?
CNV kan zich voorstellen dat je naast deze twee onderwerpen ook andere zaken wil delen die momenteel spelen in je werk bij Sodexo. We zullen ook daar tijd voor inruimen en op vragen ingaan. Vind je het dan ook leuk en belangrijk om deel te nemen aan deze digitale vergadering op dinsdag 26-1 om 10 uur als CNV-lid ? Meld je dan aan voor een Teams-uitnodiging via m.wallaard@cnvvakmensen.nl 
Je krijgt dan een link toegemaild. Tot dan!

Downloads