Ledenvergadering/Ledenpeiling Sodexo

Eind deze maand verloopt de cao voor facilitair personeel bij Sodexo en het sociaal plan voor een bredere groep medewerkers (ook voor de medewerkers in de contractcatering) af. Sodexo stelt voor om beiden ongewijzigd te verlengen. Vakbond CNV wil dit eerst met jullie - onze leden - bespreken.
Voorstel Sodexo
Zonder het gelijk concreet aan een looptijd te koppelen, wil Sodexo graag overgaan tot ongewijzigde voortzetting van de bestaande cao en het sociaal plan. Op het oog betekent dat geen verbeteringen maar ook geen verslechteringen. In de praktijk ligt dat wel iets anders. Sinds eind 2019 zijn de prijzen van producten in Nederland met bijna 2,5% gestegen, maar bij Sodexo zijn de lonen slechts met 1% verhoogd. Als we dus zouden besluiten tot een ongewijzigde verlenging, dan accepteren we een daling van de koopkracht.

Vraag is of we dat willen en zo niet, wat dan de alternatieven zijn. Je zou kunnen nadenken over bijvoorbeeld het uitruilen van een vrije dag voor toch een loonsverhoging, of gewoon voor het afdwingen van een loonsverhoging zonder dat je als medewerker daar iets tegenover zet. De andere optie: Rust in de tent en dan maar een paar maanden verlengen, is ook denkbaar, maar graag peilen we eerst wat jullie, onze leden, vinden, voordat we gaan onderhandelen.

Situatie Sodexo
De situatie bij Sodexo is helaas nog steeds onverminderd slecht, dat is helaas bekend bij jullie. De reorganisaties hebben er fors ingehakt qua moraal en motivatie, maar er zat ook wel een economische noodzaak achter. Niet voor niks is het publieke informatie dat Sodexo inmiddels al dertig miljoen Euro van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid heeft ontvangen.

Vanuit die context gloort er gelukkig nu wel wat hoop nu de beperkende maatregelen vrij rap afgebouwd worden. Maar of de cateringbusiness en het facilitaire werk in kantooromgevingen en op productielocaties ooit weer terugkomt zoals vroeger is een groot vraagteken. Dat laat onverlet dat je moet blijven inzetten op perspectief op betere arbeidsvoorwaarden. Vandaar ook ons dilemma over hoe verder de komende maanden met de cao en het sociaal plan en onze wens om daar met jullie over van gedachten te wisselen.

Input geven ?

Donderdag 17 juni van 13 tot 14 zijn we aanwezig als onderhandelingsteam om met jullie onze inzet te bespreken. Meedoen met de bespreking? Mail dan naar m.wallaard@cnvvakmensen.nl en we delen de link. Kan je er niet bij zijn ? Geen probleem, stuur dan je input per mail en we nemen het mee naar de gesprekken met werkgever over een nieuwe cao !

Vragen/opmerkingen 
Voor vragen of opmerkingen over deze info of de situatie in zijn algemeenheid bij Sodexo, bel of mail gerust belangenbehartiger Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892.