Al het nieuws

Stevig overleg over sociaal plan BAM

De reorganisatie Reset hakt er fors in. Er is veel onzekerheid onder het personeel. Vakbonden onderstrepen het belang van communicatie. De directie hamert op kostenbesparing en snelheid. CNV Vakmensen zet in op een BAM-waardig sociaal plan.
Communicatie, communicatie, communicatie
De aangekondigde reorganisatie leidt onder het BAM-personeel tot veel onrust en onzekerheid. Wat gaat er gebeuren, wat betekent het voor mij en mijn collega? De gezamenlijke vakbonden CNV Vakmensen en Het Zwarte Corps hebben bij de directie aangedrongen op communicatie, communicatie, communicatie. De directie moet het personeel zoveel mogelijk meenemen in de voorgenomen plannen. Wat is de directie van plan? Voor wie heeft dat gevolgen? En wanneer gaat dat gebeuren? De directie heeft gewezen op de complexiteit van communicatie binnen een beursgenoteerde onderneming, " Wat communiceer je wel en wat niet?", maar ziet het belang van goede communicatie naar de medewerkers in.

Belang van zorgvuldig proces
De directie hamert in de overleggen met vakbonden en ondernemingsraad op snelheid en kostenbesparing. Ondanks de druk van de directie hechten vakbonden en ondernemingsraad aan zorgvuldigheid. Ondernemingsraad en vakbonden willen door de directie goed geïnformeerd worden en op basis daarvan tot een advies en sociaal plan komen. De voorgenomen reorganisatie heeft verstrekkende gevolgen voor het personeel, dat vereist nu eenmaal dat ondernemingsraad en vakbonden tot een zorgvuldige afweging kunnen komen. Vakbonden willen ook de tijd en mogelijkheid hebben om hun achterban te informeren en te raadplegen. Snelheid in het proces is van belang, maar dat mag de zorgvuldigheid niet in de weg staan.

Stevige onderhandelingen
In de onderhandelingen over een sociaal plan zijn directie en vakbonden nog ver verwijderd van elkaar. Als startpunt voor de onderhandelingen heeft BAM een mager concept sociaal plan op tafel gelegd. CNV Vakmensen vindt dat er nog heel veel aan gesleuteld moet worden.
CNV Vakmensen zet in op een BAM-waardig sociaal plan. Een sociaal plan met oog voor de medewerkers. Voorop staat, dat gedwongen ontslagen zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Vakbonden hebben geopperd om middels vrijwillige vertrekregelingen, plaatsmakersregelingen en gebruik makende van de zwaar werk-regeling zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen.
Om de personele gevolgen zo goed mogelijk op te vangen, moet het sociaal plan in zijn totaliteit een goed vangnet bieden.
Het sociaal plan dient op 3 pijlers te rusten:
- een transparante en zorgvuldige boventalligheids-en plaatsingsprocedure.
- stevige afspraken over het begeleiden van werk naar werk.
- goede afspraken over de beëindigingsvergoeding en de hoogte daarvan.

Voorgenomen plan
Er ligt nu een voorgenomen plan tot reorganisatie van de directie op tafel. Lopende de adviesaanvraag bij de ondernemingsraad mag de directie geen uitvoering geven aan voorgenomen plannen. Op vrijwillige basis kunnen medewerkers gevraagd worden om na te denken over de beëindiging van het dienstverband. In dit stadium kunnen medewerkers vanwege de voorgenomen reorganisatie niet gedwongen worden om te vertrekken. Eerst zullen ondernemingsraad en vakbonden zich uit dienen te spreken over advies en sociaal plan.

Je Achterban

De voorgenomen reorganisatie roept onder de BAM-medewerkers veel reacties, opmerkingen en vragen op. Speciaal voor jullie heeft CNV Vakmensen een online platform ingericht: Je Achterban. Daar delen wij de laatste informatie over de onderhandelingen over het sociaal plan, jij kunt al je vragen daar stellen, reageren op anderen en jouw mening geven.
Ga hier direct naar je Achterban en laat van je horen!

Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kan je in je browser intypen: https://www.jeachterban.nl/bouw/bam/

Om helder te krijgen of jij nog in ons ledenbestand genoteerd staat met je juiste werkgever/ bedrijfsonderdeel willen we je verzoeken om voor 7 december a.s. de korte enquête hierover in te vullen. Ga hier naar de enquête.
Wanneer je deze nieuwsbrief per post ontvangt, dan kan je de enquête invullen door navolgende in te typen in je browser: https://bit.ly/3jXljix

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
E:   r.heins@cnvvakmensen.nl
M: 06 51 60 19 87