Reorganisatie Bijenkorf

Al begin augustus heeft de Bijenkorf een reorganisatie op het Servicekantoor aangekondigd. De corona crisis en een verschuiving naar online zijn hier mede de reden van. Gelukkig ligt er al een sociaal plan.

De corona crisis heeft er in de retail fors ingehakt. Een sector die al jaren in zwaar weer zit, en dan komt er vervolgens nog een corona crisis overheen. Dit heeft ook impact gehad op de Bijenkorf. Winkels zijn tijdelijk op slot gegaan, onlangs Amsterdam nog een paar dagen, en het aantal klanten is ook teruggelopen. Omzetverliezen als gevolg hiervan, zullen in de rest van 2020 niet meer volledig ingelopen kunnen worden. Daarnaast ziet Bijenkorf een duidelijke verschuiving van de fysieke verkoop naar hun eigen online shop, waar de directie beter en meer op moet gaan inspelen.

Na aanleiding van deze ontwikkelingen heeft de directie van de Bijenkorf begin augustus een reorganisate aangekondigd van 34 arbeidsplaatsen op het Servicekantoor, voornamelijk door te snijden in activiteiten. Het aantal gedwongen ontslagen kan nog minder worden omdat er elders in de organisatie ook weer nieuwe functie zullen ontstaan. 
Daarnaast vindt er overigens een inkrimping plaats doordat er dit jaar minder nieuwe medewerkers worden aangenomen.      

De ondernemingsraad heeft inmiddels al geadviseerd en op basis hiervan kan en zal de directie nu overgaan tot uitvoering van haar besluit tot reorganisatie. De getroffen medewerkers waarvan de functie verandert of verdwijnt zijn hierover inmmiddels persoonlijk geïnformeerd.   

Gelukkig hebben vakbonden en de directie vorig jaar al een goed sociaal plan afgesproken, waarmee de gevolgen voor medewerkers zo veel mogelijk kunnen worden opgevangen. Deze loopt nog tot eind dit jaar. Daar bovenop zijn nog een aantal aanvullende (betere) afspraken gemaakt met betrekking tot de berekening van de beëindigingsvergoeding, de opzegtermijn, de hoogte van het mobilitietsbudget en de vergoeding van de juridische kosten. 

Voor zowel de getroffen medewerkers als de directe collega's heeft zo'n reorganisatie boodschap een forse impact. Ik wens diegenen dan ook alle sterkte toe, maar ook succes in wat hierna komt!

Als jij vragen/opmerkingen hebt, kan je terecht bij jouw bestuurder Martijn den Heijer, telefoonnummer 030 751 1950 of ook er e-mail m.denheijer@cnvvakmensen.nl / Twitter: @mdenheijer